W nawiązaniu do "Komentarza Rady PIK dotyczącego Targów Książki we Frankfurcie 2003", Oddział IAM w Krakowie wyjaśnia co następuje:

W nawiązaniu do "Komentarza Rady PIK dotyczącego Targów Książki we Frankfurcie 2003", Oddział IAM w Krakowie wyjaśnia co następuje:

1) Nie otrzymywaliśmy "telefonicznych i pisemnych monitów" od PIK w sprawie przesłania budżetu i programu Frankfurtu 2003. Projekt budżetu frankfurckiego p. D. Skóra otrzymała od nas w połowie lipca podczas spotkania w jej biurze w Krakowie. Wstępny program przesłaliśmy do Biura PIK 26.08 natychmiast po telefonicznej prośbie w tej sprawie. Zaznaczyliśmy, że jest to program wstępny (większość imprez realizujemy we współpracy z partnerami zagranicznymi i niektóre kwestie wymagały jeszcze ustaleń z ich strony) i prosiliśmy o nie podawanie go w tej formie do publicznej wiadomości. Pani M. Kasprzycka pisemnie obiecała, że się do naszej prośby zastosuje.

2) W komentarzu napisano: "duże środki jak zwykle pochłaniają delegacje, hotele, zabudowa i wynajem stoiska". 
Uprzejmie informujemy, że we Frankfurcie otrzymaliśmy ostatecznie do dyspozycji 160 qm powierzchni, w tym: 10 m bezpłatnie ze względu na kolumny, 4 qm to barter Ars Polony z FBF. Od pozostałych 146 qm uzyskaliśmy od organizatorów targów 20 % zniżkę. Nie są to naszym zdaniem warunki niekorzystne. Rozmiary stoiska to wariant oszczędnościowy, zważywszy, że wystawia się na nim 42 wystawców. W ubiegłym roku Polska prezentowała się we Frankfurcie na stoisku o powierzchni 300 qm. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącym zamówień publicznych IAM rozpisał przetarg na zabudowę stoiska.

Pragniemy nadmienić, że koszt katalogu obejmuje wydanie w sumie 4 000 egz. w języku niemieckim i angielskim. Wynosi on 38 682 zł , a nie 50 000 zł, jak zakładaliśmy pierwotnie w kosztorysie (informowaliśmy PIK o jego wstępnym charakterze). Koszt katalogu udało się zmniejszyć dzięki uzyskanemu przez nas grantowi. Przy produkcji katalogu zachowano wszystkie procedury obowiązujące przy zamówieniach publicznych. Należy zaznaczyć, że nakład katalogu pozwala na jego wykorzystanie do promocji literatury polskiej także poza targami frankfurckimi. Część nakładu zostanie jak co roku przekazana polskim instytutom kultury za granicą. Ulotki o autorach sfinansowane zostały w całości z grantu uzyskanego przez nas od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Koszty hoteli we Frankfurcie wzrastają w czasie targów kilkakrotnie i jest to od nas niezależne. Zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, poprosiliśmy o ofertę kilka hoteli tej samej klasy (***) i wybraliśmy najtańszą opcję.

3) Tradycyjnie bogaty program imprez towarzyszących przygotowuje we Frankfurcie gość honorowy – w tym roku jest to Rosja. 
Targi Frankfurckie są z założenia spotkaniem branży i (poza wspomnianym gościem honorowym) spotkania autorskie nie są – w odróżnieniu od np. Lipska – ich głównym wyróżnikiem. Dlatego zdecydowaliśmy się na formułę spotkań organizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach zainicjowanego w Lipsku projektu "Kleine Sprachen. Grosse Literaturen", który ma na celu wspólną promocję literatur "małych języków". W projekcie uczestniczą poza nami: Fundacja Kultury Greckiej, Collegium Hungaricum, Books from Lithuania, Stowarzyszenie Chorwackich Wydawców i Księgarzy, Ambasada Cypru oraz Svet Knihy z Czech. Projekt obejmuje w sumie 11 spotkań autorskich na terenie targów i poza nimi – w Ikonenmuseum, w tym 5 spotkań z polskimi autorami. Zaprosiliśmy do udziału w nich Artura Daniela Liskowackiego i Nataszę Goerke, których książki ukazały się ostatnio w tłumaczeniu na język niemiecki: N. Goerke: Rasante Erstarrung, Skarabeus Verlag 2003, A.D. Liskowacki: Sonate für S., Knaus Verlag 2003.

4) Seminarium OUR_BOOKS jest finansowane w całości z grantu uzyskanego przez nas od Central European Initiative. Przedstawiamy skrót założeń projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie obecności i dostępności literatury "małych języków" w dobie powszechnej dominacji literatury anglojęzycznej. Współczesna literatura z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest mało widoczna na europejskim i światowym rynku. Powodem jest zarówno brak środków finansowych jak i brak skutecznych instrumentów promocji. Celem projektu jest zmiana tej sytuacji przy wykorzystaniu instrumentów, takich jak międzynarodowe targi książki oraz internet. Krakowski Oddział IAM podejmuje współpracę z takimi krajami ISE jak Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i inne. Spotkanie na MTK Frankfurt 2003 ma na celu wypracowanie wspólnej polityki promocyjnej i ustalenie szczegółów wystąpienia na MTK w Warszawie 2004. Partnerzy zostali wyłonieni przed spotkaniem, targi frankfurckie będą pierwszą okazją do ustaleń dalszych działań. Partnerom przedstawiona zostanie koncepcja wspólnej promocji: łączone stoisko, publikacja prezentująca nowe interesujące książki z poszczególnych krajów, imprezy towarzyszące (spotkania branżowe i dla szerokiej publiczności) oraz prace nad platformą internetową. Planowane jest określenie harmonogramu działań i zasad współpracy. Obok instytucji z krajów partnerskich, takich jak Svet Knihy z Republiki Czeskiej, Translation Fund of the Hungarian Book Foundation czy bułgarska Next Page Foundation,w spotkaniu udział wezmą zaproszeni goście spoza CEI, posiadający doświadczenia w podobnych działaniach, m. in. Literature Across Frontiers czy Literarisches Colloquium Berlin.

IAM Kraków uczestniczy też spotkaniu "Road to the Central European Market", którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest magazyn "Publishers Weekly".

W "happeningu literackim" "The beam in another man’s eye. Political correctness as a literary happening in 7 languages" wezmą udział poza Arturem Liskowackim autorzy z Turcji, Meksyku, Egiptu, Słowacji, Niemiec i Hiszpanii. Impreza ta odbywa się w ramach programu "The global village for important books from faraway places", realizowanego pod patronatem FBF.

Wszystkie książki prezentowane we Frankfurcie zostaną z inicjatywy IAM Kraków i na koszt Börsenverein des Deutschen Buchhandels przewiezione do Karlsruhe, gdzie zostaną pokazane na Karlsruher Bücherschau (15.11 – 15.12).

Słowo komentarza… Zawarta w komunikacie PIK ocena przygotowań do Frankfurtu 2003 jest krzywdząca. Szczerze mówiąc, nie jest dla nas również jasna intencja owego komunikatu. Chyba, że chodzi o wyrażoną troskę o sensowne wydawanie pieniędzy polskiego podatnika. Troskę tę podzielamy. W związku z tym publikujemy poniżej pełny kosztorys frankfurckiego przedsięwzięcia i jednocześnie deklarujemy publikowanie wszystkich kolejnych preliminarzy finansowych i rozliczeń końcowych związanych zarówno z przedsięwzięciami targowymi jak i innymi.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Nowakowski 
Wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

Kosztorys frankfurckiego przedsięwzięcia

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.