Wydawnictwo Bellona – podsumowanie roku 2002

Wydawnictwo Bellona – podsumowanie roku 2002
Dom Wydawniczy Bellona to firma z ponad 80-letnią tradycją. Specjalizuje się w wydawaniu literatury historycznej i wojskowej. Coraz więcej miejsca w ich ofercie zajmuje literatura ekonomiczna, popularnonaukowa, albumy, kalendarze i literatura dziecięca.
W 2002r. DW Bellona wydał 213 tytułów. 38 pozycji to były wznowienia i dodruki, 18 – koedycje z innymi wydawcami, a 10 – zlecenia. Wydano 175 nowości.
Łączny nakład publikacji wyniósł 1 870 tys. egz.,  w tym 960 tys. stanowiły kalendarze. Średni nakład to 8779 egz., a bez  kalendarzy -4450.
Sprzedano ok. 1 380 tys. egz.
Średnia cena detaliczna wyniosła 33,5 zł/egz., a średnia cena zbytu 18,42 zł/egz.
Pod koniec 2002r. w firmie pracowało w sumie 156 osób (łącznie z placówkami terenowymi).
Mimo wzrostu wydanych tytułów, przychody wydawnictwa ze sprzedaży książek spadły o 4,5% i wyniosły 25,30 mln zł. Łączne przychody spadły o 18,5% do  30,72 mln zł. Zbigniew Czerwiński tłumaczy to mniejszą wartością usług – m. in. w 2002 r. Bellona nie realizowała druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych na egzaminy w szkołach (w 2001 wartość tych zleceń wyniosła ok. 4,8 mln zł).
Najlepiej sprzedającym się tytułem był Poradnik dla dziewcząt z kalendarium SUPER DZIEWCZYNA (76 400 egz. sprzedane w 2002 r.)
Bellona wydaje także:
– tygodnik „Polska Zbrojna” – w nakładzie ok. 40 000 egz.
– miesięcznik: „Mówią wieki” – w nakładzie ok. 15 000 egz.
– miesięcznik: „Żołnierz Polski” – w nakładzie ok. 25000 egz.
– miesięcznik: „Przegląd Obrony Cywilnej” – w nakładzie 5000 egz.
oraz 7 innych pism branżowych (w nakładach od 800 do 5000 egz.)
Działalność wydawnicza DW Bellona w latach 1997-2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002 liczba wydanych tytułów 186 202 203 213 184 213 Łączny nakład 2800000 2214000 1637000 1649000 1580000 1870000 Średni nakład 15054 10960 8064 7742 8587 8779 Przychody ze sprzedaży książek (w tys. zł) 171000 20800 23700 26780 26450 25300 Łączne przychody (w tys. zł) 23600 29600 31700 35840 37660 30720 Zysk bilansowy brutto (w tys. zł) 1800 1960 2260 3870 2620 1791
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.