Wyniki finansowe Muzy za 9 miesięcy 2001

Wyniki finansowe Muzy za 9 miesięcy 2001

W dniu 22 października Zarząd Muzy SA poinformował o osiągniętych wynikach finansowych za III kwartały 2001 roku, w formie sprawozdania F-01 do Głównego Urzędu Statystycznego. Wybrane pozycje tego raportu przedstawiają się następująco:

9 miesięcy narastająco okres od 01.01.2001 do 30.09.2001

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 13 835 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 001 
Zysk (strata) brutto 2 562 
Zysk (strata) netto 1 923 
Utworzono rezerwy na należności 653 
Rozwiązano rezerwy na należności 288 
Utworzono rezerwy na zapasy 0 
Rozwiązano rezerwy na zapasy 678

Kategorie: Rynek w liczbach

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.