Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów – nowość wydawnictwa Difin

Przegląd


Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Pełnym komentarzem opatrzono trzy rozdziały ustawy: 1 („Przepisy ogólne”), 4 („Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”) i 11 („Przepisy karne”). Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych. Zaletą tego komentarza jest również omówienie problematyki przepisów karnych ustawy o ochronie przyrody, które po wejściu w życie ustawy o gatunkach wymagały nowego, pogłębionego spojrzenia.

W odniesieniu do pozostałych rozdziałów ustawy o ochronie przyrody, uwagi komentatorskie zostały sporządzone do przepisów, które w ostatnich pięciu latach zostały zmienione lub nowo wprowadzone. Zwrócono także uwagę na przepisy, co do których zostały wydane nowe akty wykonawcze.

W komentarzu do wybranych przepisów ustawy o ochronie przyrody uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2023 r.

Patronat: Liga Ochrony Przyrody, Las Polski, Przyroda Polska.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

 

 

Kategorie: Prawo gospodarcze
Tagi: Difin