Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Przegląd

Poleca wydawnictwo Difin

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami:

Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby
Szczegóły ➡ https://bit.ly/2LyEZhp

Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczby oraz działań na liczbach
Szczegóły ➡ https://bit.ly/3a4NcUD

Część 3. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące działań na liczbach, obliczeniach pieniężnych, zegarowych oraz kształtowania pojęć geometrycznych
Szczegóły ➡ https://bit.ly/380BWG9

Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zawiera ramowy i szczegółowy program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W aneksie znajdują się przykładowe miesięczne arkusze obserwacji dziecka sześcioletniego, które są mierzalnym, realnym i efektywnym źródłem informacji z realizacji
programu nauczania.
Szczegóły ➡ https://bit.ly/2K3z97b

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami:

Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania liter, sylab i wyrazów
Szczegóły ➡️ https://bit.ly/3n9Lc1f

Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania sylab zbliżonych do siebie graficznie, wyrazów, zdań oraz pisania liter
Szczegóły ➡️ https://bit.ly/377UzJf

Część 3. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności czytania, pisania oraz stosowania zasad gramatycznych i ortograficznych
Szczegóły ➡️ https://bit.ly/2WhAU3r

Program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawiera ramowy i szczegółowy program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szczegóły ➡️ https://bit.ly/342qhWi

Kategorie: Edukacja
Tagi: Difin