Sprawdź swój polski. Testy poziomujące z języka polskiego dla obcokrajowców z objaśnieniami. Poziom A1–C2. E-book

Przegląd

Publikacja może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców, jak i przez osoby uczące się samodzielnie. Większość zadań została gruntownie sprawdzona w praktyce dydaktycznej ze studentami zagranicznymi. Wyniki testów odnoszą się do systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego (klasyfikacja od A1 do C2).

Punktem wyjścia przy tworzeniu publikacji było opracowanie zestawu 60 zagadnień gramatyczno-leksykalnych w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W ramach każdego zagadnienia przygotowano 10 zadań, a następnie zestawiono 10 testów zawierających 60 pytań każdy (po jednym pytaniu z zagadnienia). Wszystkim zadaniom towarzyszą obszerne komentarze wyjaśniające, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna, a pozostałe błędne.

Zbiór „Sprawdź swój polski. Testy poziomujące z języka polskiego dla obcokrajowców z objaśnieniami” dostępny jest także w wersji interaktywnej na platformie Dzwonek.pl. Ta forma pozwala organizować zajęcia dla grup/klas i całych szkół, stanowi także wygodne rozwiązanie dla osób uczących się indywidualnie. Zawiera m.in. narzędzia do weryfikacji poprawności odpowiedzi, statystyki podsumowujące postępy w nauce oraz narzędzia do edytowania i dodawania notatek.

O autorze:
Bogusław Kubiak – autor kilkudziesięciu publikacji na temat metodyki nauczania języków obcych, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ze specjalnością glottodydaktyka, polonista, anglista i germanista. Ukończył liczne kursy językowo-metodyczne, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Francji, Danii i Chinach. Pracuje jako adiunkt dydaktyczny w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej, gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego dla studentów z krajów Europy Wschodniej, Indii oraz z programu Erasmus, a także lektoraty języka angielskiego i niemieckiego. Uczył również języka polskiego na Politechnice Pekińskiej i w szkołach polonijnych w Republice Czeskiej.

E-book do nabycia na stronie:
https://nowela.pl/sprawdz-swoj-polski-testy-poziomujace-z-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-z-objasnieniami-e-book
ISBN 978-83-670-294-83

Testy w wersji interaktywnej:
https://nowela.pl/sprawdz-swoj-polski-interaktywne-testy-poziomujace-z-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-na-platformie-edukacyjnej-dzwonek-pl-kod
ISBN 978 83-670-294-76

Kategorie: Edukacja
Tagi: Nowela