Zadowolenie odbiorców z usług medycznych – nowość wydawnictwa Difin

Przegląd

Zespół autorów tworzą psychologowie, będący jednocześnie badaczami i praktykami, mający doświadczenie w pracy w różnym charakterze w ochronie zdrowia (od pracy klinicznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, po pracę ekspercką, szkoleniową, dotyczącą m.in. zarządzania kompetencjami miękkimi, tworzenia klimatu zaufania). Jednym z istotnych obszarów zainteresowań jest adaptacja i tworzenie psychologicznych narzędzi badawczych mających zastosowanie w dziedzinie ochrony zdrowia.

Ich zaangażowanie w przemiany w szeroko pojętym obszarze medycznym, związane m.in. z monitorowaniem jakości pracy w ochronie zdrowia, w tym zadowolenia pacjentów poprzez stosowanie nowoczesnych, wystandaryzowanych, przyjaznych w odbiorze (krótkich, prostych) metod, przekłada się na istotny proces zmian jakości opieki zdrowotnej oferowanej przez placówki medyczne świadczące różnorodne usługi medyczne.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin