Wyniki naboru do programu „Literatura” 2022

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2022

Przegląd

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Literatura”.

Wyniki naboru: https://www.gov.pl/web/kultura/literatura4

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży. Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez dofinansowanie publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jeżeli złożony przez wnioskodawcę wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje mu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

 

więcej na stronie MKiDN

Kategorie: Instytucje
Tagi: MKiDN