Rodzina w sytuacji trudnej

Przegląd

Cykl książek Zdążyć z pomocą obejmuje trzy pozycje: Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Poszczególne rozdziały w książkach napisane zostały przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również określonym problemem w praktyce. Każdy rozdział, oprócz podstaw teoretycznych dotyczących omawianego zagadnienia, zawiera również rady, wskazówki metodyczne, przykłady zabaw, utworów, które można wykorzystać w codziennych działaniach organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i szkole oraz przez rodziców w domu.

Książka dotycząca rodziny składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawione zostały najczęściej spotykane problemy i sytuacje trudne, z którymi mogą się spotkać rodzice zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy szkole.

W części drugiej omówione zostały problemy, z którymi mogą się spotkać rodzice wychowujący dzieci starsze i nastoletnie, takie jak zaburzenia odżywiania, alkoholizm, uzależnienia od narkotyków, zagrożenia związane z funkcjonowaniem w świecie mediów. W tej części książki Czytelnik znajdzie również rady i wskazówki metodyczne dotyczące wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami (np. dzieci z zespołem Downa, ADHD, niewidome czy niesłyszące). Struktura dwóch części książki Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą jest spójna, a treści merytoryczne i wskazówki metodyczne wzajemnie się uzupełniają, co pozwala Czytelnikowi na lepsze zrozumienie omawianych problemów i ostatecznie efektywne, świadome wspieranie rozwoju swojego dziecka.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Kategorie: Edukacja
Tagi: Difin