Podarujcie najlepsze prezenty, podarujcie książki Oficyny Impuls

Przegląd

Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu
Barbara Skałbania i Teresa Lewandowska-Kidoń

 Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu PREMIERA 12.2019

Niniejsza publikacja wpisuje się w obszar poszukiwań i uzupełnia rynek wydawniczy o pozycję pedagogiczną, która adresowana jest do wielu różnych podmiotów: nauczycieli, studentów i kandydatów na nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów oraz wszystkich osób, które przygotowują się do zawodu terapeuty pedagogicznego lub chcą podjąć działania pomocowe wobec uczniów w ramach codziennej praktyki edukacyjno-wychowawczej. Szeroki zakres teoretyczny i praktyczny terapii pedagogicznej został świadomie ograniczony do wybranych zagadnień i połączony z kształtowaniem u Czytelnika postawy krytycznego myślenia i refleksyjności.

Niniejsza książka powstała we współpracy dwóch autorek, których zainteresowania naukowe i długoletnia praktyka pedagogiczna koncentrują się wokół zagadnień związanych z pomocą psychopedagogiczną i wspomaganiem rozwoju dziecka – ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Autorki mają nadzieję, że Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia stanowić będzie źródło informacji i kształtowania umiejętności i postaw terapeutycznych, jak też namysłu nad codziennością terapeutyczną. Szczególnie pomocna może być krótka refleksja nad proponowanymi zagadnieniami po każdym rozdziale i zamieszczony tam wykaz literatury tematycznej. Niniejsza publikacja jest poszerzoną i zmienioną wersją pozycji autorek z roku 2015 Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria, praktyka, refleksja.

kup ksiązkę w Impulsie

 

Poleca Impuls

„Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu…”, czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku
Bogusław Śliwerski

„Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...” (wersja papierowa) czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 rokuPREMIERA 12.2019

Nie mogę na wstępie stwierdzić, że wymieniony w tytule niniejszej publikacji „Przyrzeczenie wierności sprawie socjaliz­mu…”, czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku okres analiz jest wpisany w moją harcerską biografię, gdyż do ZHP wstąpiłem jako dwunastoletni chłopiec w 1966 roku, a Przyrzeczenie Harcerskie składałem w 1968 roku na jednym z łódzkich cmentarzy przy grobach powstańców styczniowych, gdzie wbrew obowiązującej rocie deklarowałem: „szczerą wolę służyć Bogu i Ojczyźnie”, a nie „wierność sprawie socjalizmu…”.

Nie jestem zatem ani aktorem, ani świadkiem zdarzeń prowadzących do wyparcia w latach 1956–1964 roty Przyrzeczenia, które przez następnych 35 lat w istotnym zakresie dewastowało strukturę duchową młodych pokoleń i ich instruktorów. Musiałem jednak funkcjonować w dwoistym świecie wartości, starając się, tak jak czynili to moi instruktorzy-wychowawcy, przechować i przekazywać harcerzom prawdę historyczną i metodyczną o polskim skautingu i harcerstwie, odsłaniać ponadczasowe wartości harcerskiego ruchu, podtrzymywać w czasach kłamstwa i indoktrynacji politycznej pamięć o dokonaniach minionych pokoleń.
kup ksiązkę w Impulsie

 

Poleca Impuls

Giętki język. Wierszyki i zagadki pomocne w terapii logopedycznej
Aleksandra Sadowska-Krajewska

Zabawy z matematyką w klasie 1PREMIERA 12.2019

Pozycja przeznaczona jest dla dzieci od trzeciego roku życia, wspomaga terapię logopedyczną oraz pedagogiczną.

Zawiera wierszyki i zagadki, które pomagają w utrwalaniu prawidłowej wymowy poszczególnych głosek, a kolorowe ilustracje stanowią dla dzieci dodatkową zachętę do pracy.

Dziecko, korzystając z tej książeczki, ćwiczy rozumienie poleceń słownych, sprawność aparatu artykulacyjnego, prawidłowe wymawianie głosek w konkretnych słowach. Praca z książeczką w domu umożliwia kontynuowanie ćwiczeń wykonywanych podczas terapii logopedycznej oraz motywuje dzieci do częstych i systematycznych powtórzeń.

Dzięki temu można kontrolować stan rozwoju mowy spontanicznej dziecka, skłaniać je do opowiadania o tym, co widzi na obrazkach utrwalających daną głoskę.

kup ksiązkę w Impulsie

 

 

Poleca Impuls

Zabawy z matematyką. Klasa 1
Iwona Śliwerska

Zabawy z matematyką w klasie 1PREMIERA 11.2019

Książka zawiera zadania dla uczniów pierwszej klasy w drugim półroczu. Przeznaczona jest dla dzieci, które pragną rozwijać swoje umiejętności matematyczne.

Ćwiczenia obejmują między innymi: – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 przedstawione za pomocą grafów, drzewek, działań z brakującą liczbą, działań na osi liczbowej; – odczytywanie godzin na zegarze oraz proste obliczenia zegarowe; – różnorodne zadania z treścią, w tym zadania złożone oraz wymagające analizy wykresów i tabel; – ważenie.kup ksiązkę w Impulsie

 

 

 
Podręczniki, poradniki, publikacje… w ofercie wydawnictwa Impuls

Oficyna Wydawnicza “Impuls” oferuje kompleksowy proces wydawniczy “od A do Z”

Zostań Autorem w Impulsie
Z jakich poradników powinni korzystać nauczyciele?

Dobrzy nauczyciele uczą się przez cała życie zawsze szukając sposobów, by lepiej rozumieć swoich uczniów i rozwijać nowe umiejętności. Bycie na bieżąco z najnowszymi publikacjami to trudne czasowo wyzwanie. Dlatego warto wybierać publikacje dające wszechstronny wgląd w świat nauczania lub koncentrujące się na nurtującym nas wyzwaniu pedagogicznym

Przykładowe publikacje dla nauczycieli

Każdego roku wydawanych jest setki poradników przeznaczonych dla nauczycieli, pedagogów i osób zainteresowanych edukacja dzieci i dorosłych. Poradniki łączą wysoki poziom merytoryczny z przystępną, estetyczną formą, mają szeroki zakres tematyczny i zawierają inspirujące pomysły na rozwój zawodowy, pomogą zarówno nowym, jak i doświadczonym nauczycielom. Są dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej przeznaczonej na czytniki. Warto regularnie poświęcać czas na przeglądanie nowych tytułów, by zdecydować, które z nich najlepiej pasują do naszych potrzeb i zainteresowań – mówi specjalista z Oficyny Wydawniczej „Impuls” w Krakowie.

 

Zostań Autorem w Impulsie

 

 

 

Tagi: Impuls