Pomoc materialna dla pisarzy i tłumaczy

Fundacja Wisławy Szymborskiej informuje, że 15 października 2019 upływa termin składania wniosków o zapomogę, przyznawaną pisarzom i tłumaczom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

O zapomogę mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Zapomoga była przyznawana od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, a od 2018 raz do roku – jesienią.
Zapomogę przyznaje Komisja Zapomogowa, w której skład wchodzą:

Ireneusz Kania
Bożena Ptak
Iwona Smolka
Jan Strządała
Beata Szymańska
Teresa Walas – przewodnicząca

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

Wnioski można składać do 15 października.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz fakt wystąpienia zdarzenia losowego, a także wykaz publikacji oraz krótki biogram.

 

szczegółowe informacje na stronie Fundacji

Kategorie: Instytucje