Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej

Przegląd

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

 

Szczegółowe informacje : kreatywna-europa.eu

Kategorie: Instytucje