Kultura – Interwencje – wyniki II naboru

Kultura – Interwencje – wyniki II naboru

Przegląd

Rozstrzygnięty został II nabór do programu Kultura – Interwencje 2019, dofinansowanych zostało  140 projektów.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego. Środki finansowe programu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach II naboru złożono aż 872 wnioski – znacznie więcej, niż w I naborze, który rozstrzygnięto w maju br.

Z uwagi na tak ogromne zainteresowanie, Narodowe Centrum Kultury wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania o 2,2 mln zł. Łącznie ze środkami pozostałymi po I naborze możliwe więc było udzielenie dofinansowań w wysokości blisko 5,5 mln zł. – czytamy na stronie NCK.

 

Więcej informacji wraz z wykazem wniosków rozpatrzonych pozytywnie TUTAJ

 

Kategorie: Instytucje
Tagi: NCK