Narodowe Centrum Kultury

Powrót do strony głównej
Instytucje

Nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2024

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich, która w terminie do 16 października 2023 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego

Instytucje Nagrody

Narodowe Centrum Kultury uhonorowane Nagrodą Wyszehradzką w Bratysławie

Laureat otrzymuje dyplom, statuetkę i 20 000 €.
W poprzednich latach polskimi laureatami Nagrody byli: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Stowarzyszenie Villa Decjusza, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy-Nowa Europa”

Instytucje

Program BLISKO – wyniki naboru

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło trzeci nabór konkursu BLISKO (2023-2024). Dotacje w wysokości od 100 000 zł do 140 000 zł wesprą działania beneficjentów, realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 29 maja 2023 r. do 15 listopada 2024 r.

Wydarzenia

„Czytanie na trawie” z pokazem 3D w Królikarni

Już jutro, 20 maja, Narodowe Centrum Kultury zaprasza do warszawskiego parku Królikarnia na „Czytanie na trawie” i wieczorny pokaz multimedialny

Szkolenia

Prawo autorskie i prawo do wizerunku – szkolenie online

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na szkolenie online, podczas którego uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim i prawem do wizerunku oraz dowiedzą się jak dbać o ochronę wizerunku w działalności instytucji kultury

Instytucje

Wyniki Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

W procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 392 wnioski. 31 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 mln zł ze środków programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych na realizację działań popularyzujących polszczyznę

Instytucje

Wyniki naboru do programu Młoda Polska na 2023 rok

W XX edycji Programu złożono 805 wniosków  W 54 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym. Komisja oceniła 751 wniosków

Biblioteki Instytucje

NPRCz 2.0 z wyzwaniami czytelniczymi na każdy miesiąc

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Narodowe Centrum Kultury przygotowało zestaw materiałów edukacyjnych promujących czytanie i stanowiących mini-przewodnik dla dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z zasobów bibliotek

Instytucje

NCK: Bardzo Młoda Kultura

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło  nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. Aplikacje wszystkich zainteresowanych, spełniających wymogi regulaminowe przyjmowane będą do 15 lutego 2023 roku

Wydarzenia

„Czy to czas, by razem czytać?”

Rusza ogólnopolska kampania świąteczna Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Instytucje

Nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny.
Nabór wniosków trwa do 15 października 2022 r.

Instytucje

Nabór do programu stypendialnego Młoda Polska 2023

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego. Nabór potrwa do do 31 października 2022

Wydarzenia

„Czytanie na trawie” Narodowe Centrum Kultury zaprasza na mapping 3D

Niezwykły spektakl dźwięku i światła, który będzie finałem wydarzenia czytelniczego pt. „Czytanie na trawie”. Wydarzenie odbędzie się  11 czerwca br. w parku przed stołecznym pałacem Królikarnia

Instytucje

Kultura dostępna. Wyniki naboru programu

Spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 112 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 5 000 000 złotych

Biblioteki Instytucje

Rozstrzygnięty został II nabór konkursu BLISKO!

Kwotę blisko 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 46 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2022-2023

Instytucje

MKiDN głoszono listę laureatów konkursu o stypendia programu “Młoda Polska”

W XIX edycji programu złożono 821 wniosków.. Stypendium przyznano 102 osobom

Instytucje

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. WYNIKI NABORU

Do tegorocznej edycji programu złożono 348 wniosków. 32 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 mln zł na realizację działań popularyzujących polszczyznę

Wydarzenia

III Forum Pracuj w kulturze dla kadry menedżerskiej i HR instytucji kultury

Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, profesjonalny proces rekrutacji oraz implementowanie sprawdzonych w biznesie dobrych praktyk HR w instytucjach kultury – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone 19 maja 2022 roku podczas III Forum Pracuj w kulturze