Wyniki odwołań do naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2019

Wyniki odwołań do naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2019

Przegląd

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Partnerstwo dla książki. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Wyniki odwołań: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2019/wyniki_/20190420_PDK19_-_wyniki_naboru_z_odwolaniami_2.04.pdf

 

więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/partnerstwo-dla-ksiazki.php

Kategorie: Instytucje