Instytut Literatury ma być dopełnieniem, nie konkurencją

Przegląd

W lutym br. rozpoczął działalność Instytut Literatury. Poprosiliśmy pana Józefa Ruszara, pełniącego funkcję dyrektora Instytutu, o krótkie przybliżenie planowanych działań Instytucji.

Wirtualny Wydawca: Jakie cele stawia sobie Instytut Literatury i w jaki sposób planuje je realizować?

Józef Ruszar: Naszą misją jest promowanie wartościowych utworów literackich (poezji, prozy, dramatu), zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i studenckiej oraz wśród nauczycieli i środowiska akademickiego. Dążymy nie tylko do tego, aby poszerzać grono czytelników dobrej literatury, ale też – by zwiększać kompetencje tych, którzy już ją czytają. Między innymi dlatego w naszym kwartalniku „Nowy Napis” będziemy publikować nie tylko wiersze, dramaty czy opowiadania, ale też szkice im poświęcone czy autorskie wypowiedzi z gatunku ars poetica.
Celem działania Instytutu jest także sprawowanie mecenatu nad samymi twórcami – zapraszając ich do organizowanych przez nas akcji, użyczając im łamy naszego kwartalnika, organizując warsztaty czy spotkania autorskie, każdorazowo oferujemy godziwe wynagrodzenie za wykonaną pracę, co niestety dotąd nie było standardem. Chcemy stwarzać czytelnikom warunki do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów literatury i kultury, a twórców inspirować, wspomagać materialnie i organizacyjnie.
Będziemy wspierać twórców – poetów, dramaturgów, pisarzy, krytyków – a także animatorów życia literackiego. Wbrew wielu mitom, które narosły wokół naszej działalności zanim się ona tak naprawdę rozpoczęła, stawiamy na pluralizm, oferując współpracę przedstawicielom wszystkich poetyk i środowisk twórczych – co znajduje odzwierciedlenie choćby w spisie treści pierwszego numeru „Nowego Napisu”. Z zasady nie będziemy wykluczać ani przemilczać nikogo ze względu na wyznawane wartości, poglądy czy preferencje. Jedynym kryterium, którym kierować się będziemy przy doborze autorów, będzie jakość ich pracy literackiej. Oraz wola współpracy, bo – wbrew kolejnym nieuzasadnionym plotkom – nie będziemy oczywiście bezprawnie publikować dzieł bez zgody ich autora.
Obecnie pracujemy nad pełnym programem działania naszego Instytutu. Będziemy wydawać kwartalnik „Nowy Napis” oraz jego internetowy odpowiednik w postaci tygodnika, towarzyszącą serię Biblioteka Krytycznoliteracka Kwartalnika „Nowy Napis”, planujemy cykl spotkań autorskich z pisarzami, których zaprosiliśmy do współtworzenia pierwszych numerów pisma . Planujemy także organizację stypendiów, nagród, konkursów… Możemy zdradzić, że już niebawem ogłosimy pierwszy z nich.

WW: Z komunikatu MKiDN wynika, że Instytut Literatury będzie także prowadził własną działalność wydawniczą, publikując wspierane utwory nie tylko w Kwartalniku kulturalnym Nowy Napis ale także w seriach wydawniczych z nim powiązanych. Czy będą one przekazywane np. instytucjom nauki i oświaty w kraju i zagranicą, gratis, czy będzie to działalność komercyjna?

Józef Ruszar: Kwartalnik „Nowy Napis” oraz towarzyszącą mu serię wydajemy w nakładach sięgających 9 tys. egzemplarzy. Do darmowej dystrybucji przeznaczymy nawet 8 tys. z nich – będziemy je przekazywać do bibliotek szkolnych, uniwersyteckich, wojewódzkich, instytucji, fundacji. Reszta trafi do obiegu komercyjnego. Nasze wydawnictwa dostępne będą w stacjonarnych księgarniach oraz w sklepie internetowym. Będziemy prowadzić także portal internetowy „Nowy Napis Online”, zawierający potężne repozytorium dzieł.
Będziemy także wychodzić naprzeciw czytelnikom i inicjować okazje do spotkania – poprzez organizację własnych wydarzeń oraz obecność na tych zewnętrznych.

WW: Wielu wydawców od lat wspiera młodych literatów, wydając debiutanckie powieści, czy tomy poezji. Angażują swoje środki finansowe na wylansowanie autora. Przygotowują kampanie promocyjne. Tylko niektórzy osiągają sukces. Czy Instytut Literatury będzie także wspierał ich działania? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Józef Ruszar: Instytucją, która wspiera działania wydawnictw, jest Instytut Książki. Instytut Literatury ma być dopełnieniem, nie konkurencją, dla jego poczynań. Nasze wysiłki i starania kierować będziemy bezpośrednio w stronę twórców.

Kategorie: Instytucje, Wywiady