Szkoły doktorskie

Przegląd

Jednym z najważniejszych elementów reformy polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest całkowicie nowy model kształcenia doktorantów. W miejsce dotychczas istniejących studiów doktoranckich, w tzw. Ustawie 2.0 przewidziano kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich, będących najbardziej rozpowszechnioną formą tego poziomu kształcenia w państwach zachodnich.

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie art. 198-216 oraz art. 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących tworzenia, funkcjonowania oraz likwidowania szkół doktorskich, uprawnień i obowiązków doktorantów, ich promotorów, podmiotów prowadzących szkoły doktorskie oraz ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. W komentarzu uwzględniono praktyczny sposób stosowania przepisów, różnic w stanie prawnym sprzed i po uchwaleniu tzw. „ustawy 2.0” oraz liczne zagadnienia teoretyczne, mające znaczenie dla wykładni i stosowania komentowanych przepisów.

Opracowanie stanowi niezbędne narzędzie pracy władz dziekańskich i rektorskich, kierowników studiów doktoranckich lub pracowników administracyjnych uczelni odpowiedzialnych za sprawy doktoranckie. Z pewnością komentarz będzie także pomocny dla doktorantów oraz studentów planujących rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej.

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl
Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin

Tagi: Difin