Edukacja zdrowotna

Przegląd

Książka jest poradnikiem dla tych, którzy dostrzegają przeobrażenia związane ze stylem życia i potrzebami społeczeństwa rozwijającego się, aspirującego do urzeczywistnienia takich wartości, jak zdrowie i wysoka jakość życia. Na fali popularyzującej się kultury czasu wolnego obserwujemy dynamiczny wzrost usług rekreacyjno-zdrowotnych. Niewątpliwie wciąż rosnący rynek eventów jest przejawem procesu komercjalizacji kultury fizycznej i zdrowotnej, którego nie sposób zatrzymać. Pojawia się zapotrzebowanie na  wysokiej jakości oferowane usługi, w tym profesjonalnie zorganizowane imprezy prozdrowotne czy sportowo-rekreacyjne.

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl 

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin

Tagi: Difin