Raport GUS – Kultura 2016

Przegląd

Jak informuje GUS w swoim raporcie „Kultura 2016″, wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2016 r. zwiększyły się nominalnie w porównaniu z rokiem 2015, wzrósł także w porównaniu z rokiem poprzednim ich udział w strukturze wydatków budżetu państwa.  Zmniejszyły się  wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, podobnie jak ich udział w wydatkach ogółem jednostek samorządu, który w 2016 r. wynosił 3,3% (wobec 3,5% w 2015 r..)

W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) w 2016 r. wyniosły 8 873,1 mln zł (nominalnie o 3,9% więcej niż w 2015 r.), co w odniesieniu do PKB1 stanowiło 0,48% (w roku poprzednim – 8 565,3 mln zł i także 0,48%). Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 6 462,3 mln zł; a ich udział w wydatkach publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 72,8% był niższy niż w roku poprzednim (78,5%). Największy udział w samorządowych wydatkach publicznych miały samorządy gminne – 44,6% (samorządy miast na prawach powiatu, województw i powiatów – odpowiednio: 34,4%, 19,6% i 1,4%).
Publiczne wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7 353,5 mln zł i stanowiły 81,9% wydatków publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w 2015 r. – 80,5%).

Wydatki z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z dotacjami i subwencjami dla jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 2 586,7 mln zł (w roku poprzednim – 1 964,8 mln zł). Ich udział w ogólnych wydatkach budżetu państwa wyniósł 0,72% (w roku poprzednim – 0,62%). W przeliczeniu na 1 mieszkańca dało to kwotę 67,27 zł (w 2015 r. – 51,09 zł). Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 175,9 mln zł (w roku poprzednim – 122,7 mln zł2).

Wydatki bieżące z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 1 703,1 mln zł (w roku poprzednim – 1 626,3 mln zł), co stanowiło 0,50% (w 2015 r. – 0,55%) ogólnych wydatków bieżących budżetu państwa. Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiły 65,8% wydatków ogółem z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 673,0 mln zł, co stanowiło 3,2% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2015 r. odpowiednio – 6 922,8 mln zł i 3,5%). W przeliczeniu na 1 mieszkańca dało to kwotę 173,53 zł (w poszczególnych województwach – od 125,91 zł w woj. świętokrzyskim do 226,56 zł w woj. dolnośląskim).

Jak wynika z raportu, u dział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych – podobnie jak w 2015 r. – wyniósł 2,6%.

W 2016 r. – podobnie jak w latach poprzednich – najwyższe wydatki związane były z korzystaniem z mediów, głównie elektronicznych na które przeznaczono średnio 110,16 zł na  1 osobę. Na gazety i czasopisma wydano w gospodarstwach domowych średnio 29,16 zł na 1 osobę.

Na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie na 1 osobę 23,64 zł (o 3,7% więcej niż w 2015 r.), a wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 44,04 zł (o 18,4% mniej niż w 2015 r.).

czytaj cały raport TUTAJ 

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: GUS

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.