Główny Urząd Statystyczny

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,0% (wobec spadku o 6,8% w maju 2023 r.). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,5% do 8,6%

Biblioteki Rynek Polski

Raport GUS. Biblioteki publiczne w 2023 roku

Najwięcej bibliotek publicznych działało w województwie mazowieckim (945), a najmniej w podlaskim (224)

Rynek Polski

GUS: wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

Jak informuje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,2%). W maju ceny książek wzrosły rok do roku o 8,2%

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2024 roku

W kwietniu 2024 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r., spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet, wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 21,5% do 22,4%)

Rynek Polski

GUS: wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku

Jak informuje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,1%). W kwietniu ceny książek wzrosły rok do roku o 4,5% .

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2024 roku

Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,6% do 8,0%. Spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS: wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 0,4%). W zakresie rekreacji i kultury odnotowano niższe ceny (o 0,7%)

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2024 roku

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 26,3% przed rokiem do 24,2%)

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2024

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0%. W porównaniu z grudniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5% Wzrost udziału przez internet raportowały przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,9% do 26,3%)

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2023 roku

Znaczny spadek sprzedaży detalicznej odnotowały podmioty z grupy:„prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 8,3%). Sprzedaż przez internernet w tej grupie zmniejszyła się z 30,9% do 26,2%

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku

W  grudniu 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 7,3%

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku

Znaczny spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowały podmioty m.in z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”, natomiast udział sprzedaży przez Internet wzrósł w tej grupie z 24,8% przed miesiącem do 30,9%

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

W listopadzie 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 8,8%

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku

W październiku 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 8,4%

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 roku

Przy zmniejszeniu o 16,0% sprzedaży w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” ,odnotowano w tych grupach wyższą wartość sprzedaży przez Internet z 23,1% przed miesiącem do 24,3%

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

Największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) rok do roku, odnotowały,podmioty z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 14,3% wobec spadku o 1,6% przed rokiem). Wzrosły m.in. ceny: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 0,5%

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w sierpniu 2023

W sierpniu 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 3,4%

Rynek Polski

GUS: dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3%. Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w lutym 2023

W lutym 2023 ceny książek wzrosły o 13,1 % w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku