Główny Urząd Statystyczny

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

GUS: dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3%. Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w lutym 2023

W lutym 2023 ceny książek wzrosły o 13,1 % w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen towarów w styczniu 2023

Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w grudniu 2022

Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%).

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w listopadzie 2022

W listopadzie 2022 ceny książek wzrosły o 11,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen w październiku 2022 roku

W ubiegłym miesiącu 2022 ceny książek wzrosły o 11,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z września br. zanotowały lekki wzrost o 0,2%

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen we wrześniu 2022 roku

We wrześniu 2022 ceny książek wzrosły o 15,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z sierpnia zmniejszyły się minimalnie

Rynek Polski

Raport GUS “Kultura w 2021 roku”

W 2021 roku, na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie rocznie na 1 osobę 27,84 zł – o 2,40 zł więcej niż w roku poprzednim

Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W sierpniu 2022 ceny książek wzrosły 0 13% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W czerwcu 2022 ceny książek wzrosły 0  8,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku.Natomiast w stosunku do cen z  maja wzrosły o 1,2 %

Rynek Polski

Spadł udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

W czerwcu, w porównaniu z majem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 3,2%. Według GUS wzrost udziału odnotowano w grupie “prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 21,9% do 22,0%)

Biblioteki Rynek Polski

GUS opublikował dane o bibliotekach publicznych w 2021 roku

Według stanu na koniec 2021 r. funkcjonowały 7 693 biblioteki publiczne. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba czytelników spadła o 2,3%, a wypożyczeń wzrosła o 14,9%

Rynek Polski

GUS ceny usług w I kwartale br

Z danych GUS wynika, że ceny usług działalności wydawniczej wzrosły w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku o 2,8 %

Rynek Polski

GUS: Ceny książek nadal lekko w górę

Ceny książek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosły o 6,1%, natomiast w porównaniu do października br. książki zdrożały 1%

Rynek Polski

GUS: w październiku ceny książek wzrosły

W październiku br. 0 4%  wzrosły ceny książek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, natomiast w porównaniu do września br. książki zdrożały o 3,7%

Biblioteki Rynek Polski

Biblioteki publiczne w 2020 roku

GUS: według stanu na koniec 2020 r. funkcjonowały 7 782 biblioteki publiczne, w tym 5 169 filii bibliotecznych

Instytucje

GUS: 5,3% spadek przychodów instytucji kultury w 2020

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–XII 2020 r.

Rynek Polski

GUS: Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w lipcu

W lipcu 2020 r. , w grupie: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.  o 2,3%

Rynek Polski

GUS: sprzedaż detaliczna w czerwcu

Podmioty z grup ‘prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ – spadek udziału sprzedaży przez Internet oraz wzrost sprzedaży książek w księgarniach

Biblioteki Rynek Polski

Biblioteki publiczne w 2019 roku

Według stanu na koniec 2019 r. funkcjonowało 7 881 bibliotek publicznych, w tym 5 272 filie bilioteczne. Bilioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych. W ciągu roku 5 983,7 tys. czytelników wypożyczyło na zewnątrz 102,7 mln woluminów księgozbioru.