Główny Urząd Statystyczny

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2024

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0%. W porównaniu z grudniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5% Wzrost udziału przez internet raportowały przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,9% do 26,3%)

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2023 roku

Znaczny spadek sprzedaży detalicznej odnotowały podmioty z grupy:„prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 8,3%). Sprzedaż przez internernet w tej grupie zmniejszyła się z 30,9% do 26,2%

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku

W  grudniu 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 7,3%

Rynek Polski

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku

Znaczny spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowały podmioty m.in z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”, natomiast udział sprzedaży przez Internet wzrósł w tej grupie z 24,8% przed miesiącem do 30,9%

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

W listopadzie 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 8,8%

Rynek Polski

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku

W październiku 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 8,4%

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 roku

Przy zmniejszeniu o 16,0% sprzedaży w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” ,odnotowano w tych grupach wyższą wartość sprzedaży przez Internet z 23,1% przed miesiącem do 24,3%

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

Największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) rok do roku, odnotowały,podmioty z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 14,3% wobec spadku o 1,6% przed rokiem). Wzrosły m.in. ceny: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 0,5%

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w sierpniu 2023

W sierpniu 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 3,4%

Rynek Polski

GUS: dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3%. Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w lutym 2023

W lutym 2023 ceny książek wzrosły o 13,1 % w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen towarów w styczniu 2023

Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w grudniu 2022

Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%).

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w listopadzie 2022

W listopadzie 2022 ceny książek wzrosły o 11,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen w październiku 2022 roku

W ubiegłym miesiącu 2022 ceny książek wzrosły o 11,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z września br. zanotowały lekki wzrost o 0,2%

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen we wrześniu 2022 roku

We wrześniu 2022 ceny książek wzrosły o 15,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z sierpnia zmniejszyły się minimalnie

Rynek Polski

Raport GUS “Kultura w 2021 roku”

W 2021 roku, na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie rocznie na 1 osobę 27,84 zł – o 2,40 zł więcej niż w roku poprzednim

Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W sierpniu 2022 ceny książek wzrosły 0 13% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W czerwcu 2022 ceny książek wzrosły 0  8,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku.Natomiast w stosunku do cen z  maja wzrosły o 1,2 %

Rynek Polski

Spadł udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

W czerwcu, w porównaniu z majem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 3,2%. Według GUS wzrost udziału odnotowano w grupie “prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 21,9% do 22,0%)