Tag "GUS"

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W czerwcu 2022 ceny książek wzrosły 0  8,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku.Natomiast w stosunku do cen z  maja wzrosły o 1,2 %

Rynek Polski

Spadł udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

W czerwcu, w porównaniu z majem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 3,2%. Według GUS wzrost udziału odnotowano w grupie “prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 21,9% do 22,0%)

Rynek Polski

GUS: książki nadal drożeją

Ceny książek w maju w w porównaniu z majem 2021 roku wzrosły o 8,9%, natomiast w porównaniu z kwietniem br zanotowały wzrost  o 1,9%

Rynek Polski

GUS ceny usług w I kwartale br

Z danych GUS wynika, że ceny usług działalności wydawniczej wzrosły w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku o 2,8 %

Rynek Polski

GUS przedstawił dane dotyczące działalności podmiotów kultury

Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 21 209,4 mln zł. Przychody ogółem były wyższe o 9,5%, a koszty ogółem o 10,5% od osiągniętych w 2020 r.

Rynek Polski

GUS: inflacja w maju wyniosła rdr 13,9 proc., a mdm 1,7 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,9% (wskaźnik cen 113,9), a w stosunku do kwietnia 2022 wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7) – podał Główny Urząd Statystyczny

Rynek Polski

Ceny książek nadal w górę

W kwietniu 2022 ceny książek wzrosły 0 6,9 % w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku.Natomiast w stosunku do cen z marca wzrosły o 0,5 %

Rynek Polski

GUS: Ceny książek nadal w górę

Ceny książek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosły prawie o 6%, natomiast w porównaniu do lutego br. książki zdrożały ponad 2%

Rynek Polski

Dane GUS: Inflacja w marcu w Polsce mocno w górę

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 10,9 proc. w ujęciu rocznym. Według GUS, inflacja była w marcu wyższa, niż w lutym, kiedy to wyniosła 8,5 proc. Opublikowane dzisiaj  dane GUS oznaczają, że w ciągu jednego miesiąca ceny wzrosły aż o 3,2 procent

Rynek Polski

GUS: Ceny książek nadal lekko w górę

Ceny książek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosły o 6,1%, natomiast w porównaniu do października br. książki zdrożały 1%

Rynek Polski

GUS: w październiku ceny książek wzrosły

W październiku br. 0 4%  wzrosły ceny książek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, natomiast w porównaniu do września br. książki zdrożały o 3,7%

Rynek Polski

Raport GUS “Kultura w 2020 roku”

Na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie rocznie na 1 osobę 25,44 zł – o 1,44 zł więcej niż w ubiegłym roku (24,00 zł w 2019 r.)

Rynek Polski

Wzrost udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej w sierpniu

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł w sierpniu w Polsce do 7,9 proc. w porównaniu do 7,4 proc. w lipcu

Biblioteki Rynek Polski

Biblioteki publiczne w 2020 roku

GUS: według stanu na koniec 2020 r. funkcjonowały 7 782 biblioteki publiczne, w tym 5 169 filii bibliotecznych

Rynek Polski

GUS: lekki wzrost cen książek

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021r.

Instytucje

GUS: 5,3% spadek przychodów instytucji kultury w 2020

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–XII 2020 r.

Rynek Polski

GUS: Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w lipcu

W lipcu 2020 r. , w grupie: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.  o 2,3%

Rynek Polski

GUS: sprzedaż detaliczna w czerwcu

Podmioty z grup ‘prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ – spadek udziału sprzedaży przez Internet oraz wzrost sprzedaży książek w księgarniach

Biblioteki Rynek Polski

Biblioteki publiczne w 2019 roku

Według stanu na koniec 2019 r. funkcjonowało 7 881 bibliotek publicznych, w tym 5 272 filie bilioteczne. Bilioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych. W ciągu roku 5 983,7 tys. czytelników wypożyczyło na zewnątrz 102,7 mln woluminów księgozbioru.

Rynek Polski

GUS: w kwietniu zmalała sprzedaż książek, wzrost e-commerce

Jak wynika z danych GUS, w kwietniu sprzedaż prasy i książek zmalała o prawie 30 proc., natomiast  e-commerce zanotowała w ciągu miesiąca wzrost  28 proc.