Tag "GUS"

Powrót do strony głównej
Biblioteki Rynek Polski

Biblioteki publiczne w 2018 roku – raport GUS

Na koniec 2018 r. działało 7 925 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 884 oddziałów dla dzieci i młodzieży i 1 083 punkty biblioteczne. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem składającym się z 127,5 mln woluminów. Odnotowano 5 953,1 tys. czytelników (o 1,1% mniej w porównaniu z 2017 r.)

Biblioteki Rynek Polski

Główny Urząd Statystyczny: Biblioteki publiczne w 2017 roku

W 2017 r. działały 7 953 biblioteki publiczne i ich filie (o 0,4% mniej w porównaniu z 2016 r.), które prowadziły 885 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 1,1% więcej niż w 2016 r.) i 1 210 punktów bibliotecznych (o 4,0% mniej w porównaniu z 2016 r.)

Rynek Polski

Raport GUS – Kultura 2016

Na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie na 1 osobę 23,64 zł (o 3,7% więcej niż w 2015 r.), a wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 44,04 zł (o 18,4% mniej niż w 2015 r.).

Biblioteki Rynek Polski

Stan bibliotek w Polsce 2015. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2015 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Rynek Polski

Wydatki samorządów na kulturę: Ile przeznaczają na muzea, biblioteki, teatry, świetlice?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące finansowania kultury

Rynek Polski

Kupujemy więcej książek – dane GUS dot. sprzedaży w grudniu

Urząd wskazał, iż o 25% zwiększyła się sprzedaż w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Instytucje Rynek Polski

„Kultura 2014” raport Głównego Urzędu Statystycznego

W porównaniu z 2013 r. wzrósł udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w strukturze wydatków zarówno budżetu państwa, jak i samorządów terytorialnych – wynika z raportu. Na książki i inne wydawnictwa w polskim gospodarstwie domowym wydano przeciętnie 20,88 zł (o 3,9 proc. mniej niż w 2013 r.)