Tag "GUS"

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

Największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) rok do roku, odnotowały,podmioty z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 14,3% wobec spadku o 1,6% przed rokiem). Wzrosły m.in. ceny: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 0,5%

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w sierpniu 2023

W sierpniu 2023 ceny książek wzrosły rok do roku o 3,4%

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2023 roku

W lipcu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. utrzymał się w jednostkach z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w lipcu 2023

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (przy wzroście cen usług – o 11,3% i towarów – o 10,6%)

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2023 roku

W czerwcu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. utrzymał się w jednostkach z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 16,6% wobec spadku o 2,3% przed rokiem)

Biblioteki Rynek Polski

Raport GUS: Biblioteki publiczne w 2022 roku

Na koniec 2022 r. działało 7 638 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 805 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, który wypożyczyło 5,1 mln czytelników

Rynek Polski

GUS: ceny usług wydawniczych wzrosły w I kwartale

W 1 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 3,5%. W porównaniu do 1 kwartału 2022 r. wzrosły o 9,2%

Rynek Polski

GUS: dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3%. Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w lutym 2023

W lutym 2023 ceny książek wzrosły o 13,1 % w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen towarów w styczniu 2023

Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w grudniu 2022

Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%).

Rynek Polski

GUS: wstępny szacunek inflacji za grudzień 2022 r.

Komentarz ekspercki Jarosława Jamki, CIO WealthSeed dotyczący inflacji w grudniu 2022

Rynek Polski

GUS – wskaźniki cen w listopadzie 2022

W listopadzie 2022 ceny książek wzrosły o 11,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku

Rynek Polski

GUS: lekki spadek inflacji w listopadzie

Jak wynika z szybkiego szacunku podanego w środę przez GUS, wskaźnik inflacji w listopadzie 2022 r. wyniósł 17,4 proc. . Miesiąc wcześniej, w październiku inflacja w Polsce sięgnęła 17,9 proc.

Rynek Polski

GUS – Sprzedaż detaliczna w październiku 2022 r

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,7% (wobec wzrostu o 6,9% w październiku 2021 r.). W porównaniu z wrześniem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen w październiku 2022 roku

W ubiegłym miesiącu 2022 ceny książek wzrosły o 11,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z września br. zanotowały lekki wzrost o 0,2%

Rynek Polski

GUS – opublikował dane dot. wskaźników cen we wrześniu 2022 roku

We wrześniu 2022 ceny książek wzrosły o 15,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Natomiast w stosunku do cen z sierpnia zmniejszyły się minimalnie

Rynek Polski

Raport GUS “Kultura w 2021 roku”

W 2021 roku, na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie rocznie na 1 osobę 27,84 zł – o 2,40 zł więcej niż w roku poprzednim

Rynek Polski

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2022 roku

W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”

Rynek Polski

GUS: dalszy wzrost cen książek

W sierpniu 2022 ceny książek wzrosły 0 13% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku