Prawo dla lekarzy

Przegląd

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza zarówno rodzinnego, jak i specjalisty oraz obejmuje swoim zakresem kurs z prawa medycznego obowiązujący podczas odbywania wszystkich specjalizacji lekarskich. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez lekarzy m.in. w związku ze zmianami zasad wykonywania zawodu, a także informatyzacją ochrony zdrowia. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących realizacji praw pacjenta, prowadzenia działalności leczniczej, czy też umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

prawo-dla-lekarzy

Posługując się przystępnym językiem i w przejrzystej formie autorka wskazuje m.in.:
– jak założyć podmiot leczniczy (np. przychodnię) oraz prywatną praktykę lekarską,
– jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodu lekarza, w tym obowiązki w zakresie praw pacjenta i dokumentacji medycznej,
– jakie są rodzaje i przesłanki odpowiedzialności prawnej lekarza,
– jakie są zasady współpracy lekarza z innymi zawodami medycznymi,
– jakie są zasady orzecznictwa lekarskiego, w tym wydawania e-zwolnień,
– jak zawierać i realizować umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,
– jaki jest zakres kompetencji lekarza systemu ubezpieczenia zdrowotnego i do jakich świadczeń gwarantowanych mają prawo pacjenci.

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin

Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.