Organizacja i funkcjonowanie domów pomocy społecznej

Przegląd

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych jednostek organizacyjnych.

domy-pomocy-spolecznej-2

Opracowanie omawia w szczególności:

– tworzenie i rejestrację DPS,
– potrzeby bytowe w DPS,
– realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS,
– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS,
– personel i wolontariat w DPS,
– dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Zaktualizowana i uzupełniona zawartość drugiego wydania stanie się pomocna dla osób pracujących w domach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zajmujących się obszarem pomocy społecznej, przedsiębiorców rozważających aktywność w tej sferze, a także inspiracją dla dalszych badań nad przepisami prawa regulującymi.

Publikacja została rozszerzona o orzecznictwo zagraniczne (m.in. analiza wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kędzior v. Polska), zmianom uległy zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej oraz przepisy dotyczące współpracy domów pomocy społecznej z wolontariuszami.

Partner wydania: ARISCO sp. z o.o.

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin 

Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.