Udostępnianie piśmiennictwa – znamy już listę dzieł rekomendowanych

Udostępnianie piśmiennictwa – znamy już listę dzieł rekomendowanych

Przegląd

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska zatwierdziła listę dzieł przeznaczonych do objęcia programem, która powstała w wyniku prac Zespołu Sterującego. Lista zawiera tytuły zgłoszone przez instytucje oraz osoby fizyczne poprzez elektroniczny formularz, a także dzieła zgłoszone przez członków Zespołu Sterującego.

Lista dzieł rekomendowanych do objęcia programem znajduje się na stronie Instytutu  Książki do pobrania

W następnym etapie Instytut Książki przedstawi właścicielom majątkowych praw autorskich do dzieł umieszczonych na liście ofertę zakupu praw lub zawarcia umowy licencyjnej. Dzieła będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA (http://www.polona.pl/) na podstawie otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska bądź na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.