Tag "Instytut Książki"

Powrót do strony głównej
Instytucje

Grzegorz Jankowicz: 1 czerwca rozpocznie działalność nowa instytucja – Instytut Książki

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji Grzegorz Jankowicz, pełnomocnik ministra MKiDN poinformował, że z dniem 31 maja Instytut Książki i Instytut Literatury tracą swój byt prawny

Instytucje

Minister Bartłomiej Sienkiewicz powołał dyrektora Instytutu Książki

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał Grzegorza Jankowicza na stanowisko dyrektora Instytutu Książki. Jego pięcioletnia kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku

Instytucje

MKiDN: Robert Kaźmierczak pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Książki

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Instytutu Książki Robertowi Kaźmierczakowi – podało MKiDN. Powierzenie obowiązków wygaśnie w momencie połączenia Instytutu Książki z Instytutem Literatury

Instytucje

Nabór do czwartej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2024 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2025 r. – 40% Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. Termin zgłoszeń do 13 maja br.

Instytucje

Grzegorz Jankowicz Pełnomocnikiem Ministra KiDN ds. połączenia Instytutu Książki i Instytutu Literatury

Grzegorz Jankowicz został dziś wyznaczony na funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury: Instytutu Książki i Instytutu Literatury oraz utworzeniem nowej państwowej instytucji kultury – Instytutu Książki

Instytucje

MKiDN: Instytuty Książki oraz Literatury zostaną połączone

Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazała, że stanowiska stracą dotychczasowi dyrektorzy Instytutu Książki – Dariusz Jaworski oraz Instytutu Literatury – Józef Maria Ruszar

Instytucje

W styczniu zostanie ogłoszony otwarty konkurs na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”

Osobą kierującą pracami redakcji – do czasu rozstrzygnięcia konkursu – będzie pani dr hab. Joanna Krakowska-Narożniak, zastępca redaktora naczelnego. Jednocześnie Dyrektor Instytutu Książki postanowił wstrzymać wydawanie miesięcznika do czasu wyłonienia nowego redaktora naczelnego

Biblioteki Instytucje

„Mała książka – wielki człowiek” – wyniki konkursu dla bibliotek

Każda z wyróżnionych instytucji otrzyma bony o wartości 1800 zł na zakup materiałów, z których będzie mogła utworzyć lub wzbogacić Kącik Małego Czytelnika

Unassigned

Nabór do programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2024 rok

Instytut Książki ogłosił nabór do programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2024 rok. Termin składania wniosków do 18 grudnia br.

Biblioteki Instytucje

Ruszył konkurs Instytutu Książki dla bibliotek publicznych – są nagrody pieniężne

Do 20 listopada br. biblioteki publiczne mogą zgłaszać się do konkursu Instytutu Książki zatytułowanego „Strefa małej książki w Twojej bibliotece”. Laureaci konkursu otrzymają bony o wartości 1800 zł.

Instytucje

Nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2024

Instytut Książki zaprasza do składania zgłoszeń do Programu Kolegium Tłumaczy. Aplikacje na pobyt studyjny w 2024 roku  należy przesłać do 30 września 2023

Instytucje

Prawie 5 milionów złotych na przekłady dzieł literatury polskiej na języki obce

Instytut Książki rozstrzygnął tegoroczny nabór do Programu Translatorskiego ©POLAND, którego celem jest wsparcie przekładów dzieł literatury polskiej na inne języki

Instytucje

Trwa nabór do programu Publishing Proposals

1 marca został uruchomiony program dla wydawców – Instytut Książki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do programu. Nabór wniosków jest ciągły – zgłoszenia przesłane do 15 dnia danego miesiąca zostaną rozpatrzone do końca danego miesiąca

Ostatnie wnioski w 2023 roku są przyjmowane do 15 października (z rozstrzygnięciem do 31 października).

Biblioteki Instytucje Szkolenia

Konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”

Wydarzenie jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związane z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Instytucje Targi międzynarodowe

Targi Książki w Bolonii 2023 – trwa przyjmowanie zgłoszeń

Chcesz wziąć udział w kolektywnym stoisku na Targach Książki w Bolonnii 2023? Zgłoszenia tylko do 25 listopada br!

Instytucje

Instytut Książki ogłasza nabór do programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2023 rok.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać  samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa. Nabór wniosków potrwa do 16 grudnia br.

Wydarzenia

Zaczytany autobus ponownie wyjedzie na ulice Warszawy

W dniach 19 i 20 listopada br. zabytkowy pojazd z animatorami na pokładzie wyruszy w trasę ulicami Warszawy. Chcemy w ten sposób przybliżyć małym i dużym pasażerom wartości, jakie niesie wspólne czytanie książek

Instytucje

Zaproszenie na konferencję „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”

Instytut Książki rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia w Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim