Organizacja i funkcjonowanie domów pomocy społecznej

Organizacja i funkcjonowanie domów pomocy społecznej

Przegląd

“Domy pomocy społecznej”
Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

cena: 45 zł

Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek.

Książkę wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych jednostek organizacyjnych.

Opracowanie omawia w szczególności:

– tworzenie i rejestrację DPS,
– potrzeby bytowe w DPS,
– realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS,
– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS,
– personel i wolontariat w DPS,
– dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.