Narzędzia naukowe Wydawnictwa C.H. Beck dla aplikantów prawniczych

Narzędzia naukowe Wydawnictwa C.H. Beck dla aplikantów prawniczych
Narzędzia naukowe Wydawnictwa C.H. Beck dla aplikantów prawniczych

W 2010 r. zostały przeprowadzone po raz pierwszy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację adwokacką i radcowską. Niestety wyniki były dużo słabsze niż w latach egzaminów samorządowych, np. Warszawie  z egzaminem radcowskim nie poradziło sobie ok. aż 47% zdających. Ten wynik świadczy zarówno o trudności egzaminu, jak i o braku materiałów pomocnych w nauce. Aby pomóc w przygotowaniach do egzaminu ministerialnego, Wydawnictwo C.H. Beck stworzyło specjalistyczne narzędzia naukowe dla aplikantów.

W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci rozwiązywali w ubiegłym roku kolejno: test jednokrotnego wyboru z zakresu ponad 50 ustaw i rozporządzeń, a następnie musieli sporządzić dwie apelacje: cywilną i karną a w kolejnym, czwartym dniu dwie opinie, umowy lub skargi z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego na podstawie specjalnie przygotowanych akt.

Praktycy jako autorzy stworzyli razem z redaktorami, w oparciu o europejski know-how Wydawnictwa C. H. Beck  specjalistyczne narzędzia naukowe dla aplikantów. To materiały niezbędne w trakcie aplikacji i – co ważne – przygotowujące do zdania egzaminu ministerialnego. Ten pakiet stanowią podręczniki sprzężone z nowoczesnym systemem testów on-line. Jak wskazuje doświadczenie, wiedza książkowa i jej sprawdzenie w formie testu dają rewelacyjne efekty. Stale rozbudowywany serwis www.testy-prawnicze.pl został podzielony na trzy poziomy: dla tych, którzy studiują i przygotowują się do egzaminów na aplikacje C. H. Beck proponuje  przeszło 14.000 specjalnie sprofilowanych pytań opartych o wyselekcjonowane tytuły książkowe, które w ciekawy sposób pozwolą na przypomnienie sobie aktualnego materiału przed egzaminem. Dla aplikantów, oprócz szeregu praktycznych materiałów drukowanych (tabele porównawcze, kazusy, plansze z rozrysowanymi schematami), stworzono właśnie nowy dział w serwisie, liczący ok. 6.000 pytań, wśród nich wiele autentycznych, które były ostatnio stosowane na kolokwiach po pierwszym i drugim roku aplikacji.

Trzytomowe, książkowe wydanie Egzaminów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości kończy proces edukacji prawniczej: zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego. Jest to jednak coś więcej niż książka, to prawdziwy produkt hybrydowy, tzn.: każdy tom książkowy ma swój rozszerzony odpowiednik on-line.

W tomie pierwszym zawarto pytania testowe  z egzaminu końcowego z roku 2010 oraz nowe, które mogą pojawić się obecnie, w liczbie przeszło 400 wraz z omówieniem pozwalającym na zdobycie niezbędnej wiedzy do rozwiązania kolejnego testu. Tom drugi zawiera „zanonimizowane” akta Adwokackie, zawierające materiały z autentycznych spraw sądowych, przygotowanych pod kątem dydaktycznym w celu samodzielnego sporządzenia przez aplikanta (na egzaminie i w czasie przygotowań do niego) apelacji, opinii, umów czy skarg. Tom trzeci to unikalne, wariantowe wzory i check-list apelacji  niezbędne dla prawidłowego sporządzania pism.

Ten nowatorski system nie tylko podaje aktualną wiedzę w postaci zestawień: pytanie – tekst, ale i umożliwia  weryfikację wiedzy w postaci testu do rozwiązania, a więc łączy dwie funkcje: uczy i sprawdza… czy nauczył.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.