Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW
Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW.
Inauguracja nowego roku akademickiego

22 listopada rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Oficjalnego otwarcia dokonał i indeksy słuchaczom wręczył dr Michał Zając, wicedyrektor instytutu i wykładowca PSPWiK. Wykład inauguracyjny Problemy rynku książki z perspektywy PIK wygłosił Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki i szef Wolters Kluwer. 23 i 24 listopada bloki swych zajęć zapoczątkowali mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Juris – przedmiot: Prawo autorskie) i dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Notes Wydawniczy” – przedmiot: książkowe public relations); o transformacji polskiego rynku książki mówił dr Marek Tobera (UW).

PSPWiK utworzono w 1998 r. Początkowo prowadził je prof. Radosław Cybulski, sekretarzem była Dorota Myko. Obecnie sekretarzem naukowym jest dr Agnieszka Chamera-Nowak, a nad całością czuwa dr Marek Tobera – od 2002 r. współorganizator i sekretarz, od 2006 r. kierownik.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę współczesnego rynku książki. Podstawowe przedmioty, prócz wymienionych, to zarządzanie wydawnictwem (prowadzi Włodzimierz Albin – Wolters Kluwer), marketing wydawniczy (Jacek Włodarczyk – BMR), zarządzanie redakcją (Barbara Miecznicka – PEN Club), nowe technologie wydawnicze, panorama polskiego rynku książki (dr Grzegorz Boguta – Doradztwo Wydawnicze GAB), poligrafia i edytorstwo (Andrzej Palacz – Inicjał, wydawca.com.pl), obrót prawami autorskimi, budowanie listy wydawniczej (Beata Stasińska – WAB), produkcja w wydawnictwie (Iwonna Stefańska – CH Beck), relacje wydawnictwo – dystrybucja (Arkadiusz Seidler – sieć Serenissima), Internet w wydawnictwie, audio- i e-books (Maciej Foks).

Wśród wykładowców są także m.in.: Hanna Maria Giza (Polskie Radio II), Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki Książki”), Paweł Filar (Platon), Krzysztof Gutowski (plagiat.pl), Bogdan Klukowski, Waldemar Janaszkiewicz (prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Polska Książka), Piotr Kowalczyk (Book Friendly), dr Piotr Marciszuk (przewodniczący Federation of European Publishers, wyd. Stentor),  dr Agnieszka Chamera-Nowak (UW), Marek Tobera (UW), dr Michał Zając (UW).

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów zaocznych  (zjazdy zajmują 5 weekendów w semestrze). Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisane przez rektora i dziekana.

W tym roku naukę na PSPWiK UW podjęło 16 osób, zajmujących różne stanowiska m.in. w takich firmach i instytucjach, jak Wydawnictwo AA, AGNESA, Czarne, SPES, Znaj oraz Business Consulting Center, Matras, a także Centralna Biblioteka Wojskowa i ZOZ Bemowo; niektórzy słuchacze prowadzą działalność własną. Są na tych studiach osoby pracujące na stanowisku szefa oficyny, kierownika księgarni, redaktora prowadzącego i redaktora merytorycznego, są też księgarz, bibliotekarz, korektorka, lektor, pracownik socjalny. Większość uczestników tegorocznej edycji mieszka w Warszawie lub jej okolicy, część dojeżdża jednak z innych miast, m.in. z Krakowa, Poznania, Bielska-Białej, Bytomia, Dąbrowy Górniczej i Płocka.
(mt)
 

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.