Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na Podyplomowe Studia Edytorskie

Podyplomowe Studia Edytorskie są to roczne specjalistyczne studia dostosowane do wymagań aktualnego rynku pracy w wy­daw­­nictwach.
Studia trwają dwa semestry (85-149 godzin w pierwszym i 85-122 go­dzin w dru­gim semestrze w zależności od specjalizacji), odby­­wa­ją się w sy­ste­mie niestacjonarnym (soboty i nie­dzie­le co dwa tygodnie) i są płatne.

Edytorstwo – Wydawca XXI wieku. Publikacje elektroniczne

Edytorstwo – Redakcja tekstu

Edytorstwo – Marketing i zarządzanie wydawnictwem

Są to jedne z pierwszych w Polsce tego typu roczne studia podyplomowe: no­wo­cze­sne, pionierskie, niezawodne i prowadzone przez najlepszych specjalistów.

Więcej o programie studiów

Atuty Podyplomowych Studiów Edytorskich

  •     zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z branży wydawniczej
  •     obok zajęć teoretycznych prowadzone są zajęcia warsztatowe
  •     po studiach istnieje możliwość nawiązania współpracy z wy­kła­dow­ca­mi prowadzącymi własne firmy w branży wydawniczej
  •     zapewniony jest żywy kontakt ze środowiskiem wydawców
  •     słuchacz uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych na najlepszej uczelni w Polsce
Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.