Nowe technologie w edytorstwie

Nowe technologie w edytorstwie
Zapraszamy na II edycję Studiów Podyplomowych Nowe technologie w edytorstwie

Studia uwzględniają wszechstronne przygotowanie osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze wydawniczym: od interdyscyplinarnej wiedzy o języku, multimediach i zarządzaniu informacją, przez współczesny warsztat redaktora, znajomość zagadnień dotyczących projektowania i przygotowania publikacji do druku lub dystrybucji w Sieci, aż po kompetencje marketingowe, prawne i menedżerskie.

Ze względu na olbrzymie przeobrażenia technologiczne i rosnącą rolę elektronicznego publikowania duża część zajęć prowadzona jest w pracowniach komputerowych.

Wśród wykładowców są pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, doświadczeni redaktorzy, dziennikarze oraz prawnicy.

Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu wysokość czesnego jest konkurencyjna. 

Wykaz przedmiotów:

·    podstawy funkcjonowania współczesnego wydawnictwa
·    wydawnictwo w społeczeństwie informacji i wiedzy
·    źródła informacji w pracy redaktora
·    opracowanie językowe tekstów
·    skuteczne pisanie i mówienie
·    praca z przekładem
·    współczesna typografia
·    grafika edytorska
·    zagadnienia poligraficzne
·    korekta merytoryczna i techniczna
·    publikowanie w Sieci
·    publikowanie informatorów i czasopism elektronicznych
·    prawo autorskie
·    promocja 2.0
·    książka w mediach i na targach
·    wydawnictwo jako podmiot gospodarczy

Czas trwania studiów: 2 semestry; razem: 230 godz.
Termin składania dokumentów: 17 lutego 2012 r.
Termin rozpoczęcia studiów: luty 2012 r.
Opłata: 3100 zł
Zasady naboru: decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagania: ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich

Kontakt:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
tel. +48 71 37 52 412
www.ibi.uni.wroc.pl/studiaedytorskie
e-mail: studiaedytorskie@ibi.uni.wroc.pl   

Projekt „Nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu wrocławskiego odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.