Jak wyglądają ćwiczenia z promocji na zajęciach z Edytorstwa na UJ

Jak wyglądają ćwiczenia z promocji na zajęciach z Edytorstwa na UJ

Przegląd

Od Redakcji:
Justyna Zubielewicz jest studentką Podyplomowych Studiów Edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach ćwiczeń z promocji na zajęciach u Jacka Włodarczyka przygotowała kampanię promocyjną książki Pielewina Generation „P” wydanej w 2002 roku przez Wydawnictwo WAB. Justyna Zubielewicz nigdy nie pracowała w żadnym wydawnictwie i nie znała przebiegu kampanii promocyjnej książki Generation P. Przygotowała projekt promocji książki, która ją zafascynowała.
 
 
 
PROJEKT KAMPANII PROMOCYJNEJ
1. Produkt, opakowanie, cena
Przedmiotem promocji jest książka Wiktora Pielewina Generation „P”. Była to pierwsza powieść tego autora wydana w Polsce. Ze względu na szeroką grupę odbiorców należy zaliczyć ją do produktów słabo-mocnych.
Okładka spełnia swoją funkcję: przyciąga uwagę (wykorzystuje nośne symbole), jest estetyczna, zawiera informację, że „The New Yorker” uznał autora za jednego z sześciu najzdolniejszych młodych pisarzy europejskich. Cena wyznaczona przez Wydawnictwo WAB (mniej więcej 10 złotych za 100 stron) i format książki (zwężony A5) również zostały odpowiednio dobrane.
2. Ustalanie budżetu promocyjnego
Podczas ustalania budżetu promocyjnego należy wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. te wymienione poniżej (plus oznacza, że dany element powinien wpłynąć na zwiększenie średniego budżetu Wydawnictwa (3% od planowanego obrotu w cenie detalicznej x nakład), minus – zmniejszenie):
Aby ustalić budżet promocyjny Generation „P”, trzeba również wziąć pod uwagę plany dotyczące promocji serii wydawniczej (powieść Pielewina była kolejną pozycją wydaną z logo Don Kichot i Sancho Pansa) oraz to, że jest to pierwsza książka tego autora wydana w Polsce (prawdopodobnie wydawnictwo planowało przygotowanie następnych).
 
Dlatego proponuję powiększyć budżet promocji o dodatkowy 1% do 4% od planowanego obrotu na tym tytule w cenach detalicznych.
 
3. Materiały promocyjne
Kampania zostanie przeprowadzona na szeroką skalę. Działania promocyjne mają na celu uczynienie z Generation „P” bestsellera. Zostaną wykorzystane następujące materiały promocyjne:
Notki prasowe
Publikacja krótkich informacji w portalach internetowych ma na celu wzbudzenie zainteresowania powieścią jeszcze przed ukazaniem się jej na rynku. Sfingowane, sensacyjne doniesienia mają przynieść książce rozgłos dzięki wywołaniu skojarzenia z jej tytułem i okładką:
„Cysterna wioząca z Rosji ładunek eksperymentalnej wersji popularnego napoju gazowanego rozbiła się pod Olkuszem.
Z rozszczelnionego zbiornika wypłynęło kilka ton dziwnego płynu. Zatruci nim młodzi ludzie twierdzą, że wiedzą KTO. Nastał czas generacji „P”.”
„W całej Polsce na ulice wyszły tysiące osób. Prowadzone są intensywne protesty. Do tej pory nie udało nam się ustalić powodu niepokojów. Nad tłumem unoszą się transparenty, na których jest napisane: „Dołącz do generacji „P”!”
Ze sklepów znikają zapasy napojów gazowanych. Ludzie na masową skalę wykupują towar z lodówek. Czego się boją? Synoptycy nie przewidują suszy tego lata, nie ma również doniesień o możliwości wystąpienia awarii sieci wodociągowej.
Grupa młodych ludzi, spytana o powód takiej gwałtownej reakcji, stwierdziła: „Przygotowujemy się do nastania ery generacji „P””.
Działania promocyjne muszą oczywiście zostać rozpoczęte wraz z pierwszą falą upałów i najlepiej jeszcze przed wakacjami.
Informacja w katalogu wydawnictwa
Oprócz niezbędnych informacji dotyczących książki powinna zawierać elementy dobrze skonstruowanego tekstu reklamowego: przyciągające uwagę, wzbudzające zainteresowanie powieścią i skłaniające do jej zakupu. Zamieszczony poniżej tekst jest nieco zmienioną wersją oferty zamieszczonej na stronie wydawnictwa W.A.B. (http://www.wab.com.pl/index.php?id=7&bid=239).
Ulotki reklamowe, plakaty
Ulotki i plakaty reklamowe powinny zostać zaprojektowane zgodnie z przedstawionym schematem:
W wypadku produktów słabo-mocnych jakim jest książka Pielewina informacje dotyczące książki muszą zostać zestawione z korzyściami, które nabywca może odnieść, kupując towar. Oferta jest kierowana do różnych grup docelowych, informacje i korzyści muszą więc zostać tak sformułowane, aby uwzględniać potrzeby wszystkich potencjalnych odbiorców. Układ treści oddaje porządek, w którym zostały zapisane wyróżnione grupy (od najszerszej do najwęższej). Im grupa czytelników jest ściślej określona, tym informacje o książce są bardziej rozbudowane.
Na ulotkach reklamowych element spełniający funkcję zamknięcia sprzedaży powinien zostać wzmocniony. Można by uzupełnić tę część przekazu, proponując czytelnikom, aby udali się do miejsca sprzedaży produktu i nabyli żeton, za który mogą kupić książkę w automacie (to oczywiście wymaga podjęcia współpracy z Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. i taka możliwość została założona podczas projektowania tej kampanii). Ulotka upoważniałaby do określonej zniżki. Należałoby również dodać do oferty odpowiednie ograniczenie ilościowe lub czasowe.
Pocztówki, single, materiały dla recenzentów
Ich projekty bazują na skojarzeniu symbolu zamieszczonego na okładce książki i jej tytułu
z pepsi: zwinięte w rulon single są rozprowadzane w zakapslowanych butelkach, a materiały dla recenzentów są rozsyłane w pudełkach w kształcie lodówek.
4. Inne działania promocyjne
Promocja w miejscu sprzedaży powinna opierać się na wzbudzaniu zainteresowania powieścią przez specyficzną ekspozycję towaru – książki ułożone w lodówkach, w których zwykle przechowuje się napoje.
Można również zorganizować serię flash mobów (aby nadać imprezom rozmach, koniecznie we współpracy z Pepsi), mających na celu wzbudzenie poczucia więzi grupowej między ludźmi, którzy przeczytali powieść. Hasło Stwórzmy generację „P” daje mnóstwo możliwości zaplanowania takich akcji.
Po przeprowadzeniu kampanii promocyjnej należy liczyć na to, że nikt nie pozostanie obojętny wobec tak sformułowanej propozycji:

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.