Dodatkowa rekrutacja na księgarskie studia podyplomowe

Dodatkowa rekrutacja na księgarskie studia podyplomowe

Przegląd

Polska Akademia Księgarstwa w drugiej edycji, jaka rozpoczęła się 30 czerwca, dysponuje jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc.

Polska Akademia Księgarstwa jest realizowana przez Polską Izbę Książki oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie umowy z Instytutem Książki w formie Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa lub kursu UW (w przypadku osób ze średnim wykształceniem).

Do końca 2017 roku odbędzie się jeszcze 8 trzydniowych zjazdów w Warszawie począwszy od 18-20 sierpnia do 10-12 grudnia. Studia w Polskiej Akademii Księgarstwa są finansowane przez Instytut Książki i są bezpłatne dla zakwalifikowanych słuchaczy. Pobierana jest jedynie opłata w wysokości 250 zł od osoby w formie wpisowego.

Słuchacze pokrywają natomiast koszty przyjazdu na zajęcia oraz noclegów. Organizatorzy PAK udzielą pomocy w zakresie rezerwacji miejsc noclegowych.

W trakcie studiów przewidziano wyjazd studyjny na Targi Książki we Frankfurcie, którego koszty pokrywa Instytut Książki, natomiast słuchacze zobowiązani są do pokrycia kosztów wpisowego w wysokości 250 zł od osoby.

Na studia podyplomowe na PAK zakwalifikowane zostaną osoby, które ukończyły studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu. Natomiast osoby, które nie mają ukończonych studiów wyższych mogą uczestniczyć w zajęciach na zasadzie kursu. Wszyscy absolwenci PAK otrzymują stosowne dyplomy ukończenia studiów podyplomowych względnie kursu.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona słuchaczy PAK proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się, w terminie do 30 lipca 2017r., w formie e-maila skierowanego na adres pak@pik.org.pl, który powinien zawierać:

– podanie o przyjęcie na studia lub kurs,

– CV,

– zeskanowany dyplom ukończenia szkoły wyższej (dla absolwentów wyższych uczelni).

Preferowane będą osoby pracujące w księgarniach niezależnych lub sieciowych, jak też osoby deklarujące gotowość podjęcia takiej pracy.

Po zakwalifikowaniu przez PIK dalsza rekrutacja na studia podyplomowe odbędzie się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego UW.

Pierwszą edycję Polskiej Akademii Księgarstwa w roku akademickim 2015/2016 ukończyło 35 osób. W drugiej edycji PAK przewidziano również zajęcia dla 35 słuchaczy.

Kontakt i informacje:

– dr Agnieszka Chamera-Nowak, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, tel. 514 812 999, e-mail : achamera@uw.edu.pl

– Maria Czarnocka, Polska Izba Książki, tel. 602 394 256, e-mail: m.czarnocka@gmail.com

– Piotr Dobrołęcki, Polska Izba Książki, tel. 602 715 579, e-mail: dobrolec@warman.com.pl

 

Warszawa, 19 lipca 2017 r.

 

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.