Konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”

Instytut Książki przypomina, że w dniach 8-9 grudnia br. odbędzie się konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”.

Konferencja jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związane z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Wydarzenie odbędzie się w nowoczesnych wnętrzach Mediateki 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim (ul. M. Curie-Skłodowskiej 3). Wybór miejsca spotkania nie jest przypadkowy – ten imponujący obiekt również jest objęty działaniami w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Wydarzenie będzie dostępne także online.

Podczas dwóch dni wypełnionych wykładami i konsultacjami zostaną zaprezentowane ciekawe przykłady inwestycji zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, możliwości uzyskania dofinansowania z programu rządowego oraz przydatne wskazówki dla przyszłych beneficjentów – skorzystają z nich uczestnicy wydarzenia: beneficjenci „Infrastruktury bibliotek” realizujący swoje zadania, przedstawiciele samorządów, potencjalni wnioskodawcy, zainteresowani programem, planujący inwestycje w bibliotekach.

Program wydarzenia dostępny jest pod linkiem: www.infrastrukturabibliotek.com.pl

„Infrastruktura bibliotek” to program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 80 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim kolejne działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych.

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

za Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa