LexisNexis Polska – podsumowanie 2009 roku

LexisNexis Polska – podsumowanie 2009 roku
W 2009 roku LexisNexis Polska osiągnęło przychody na poziomie 40,5 mln zł, co daje 2,5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie znacznie poprawiając wynik z działalności operacyjnej netto o 230%. Miniony rok, był dla LexisNexis rokiem pracy nad rozwojem oferty, z której efektów klienci będą mogli skorzystać jeszcze w 2010 roku. Jednocześnie w 2009 roku LexisNexis rozwijało ofertę bieżącą.

Serwis Prawniczy LexPolonica dzięki wprowadzeniu nowoczesnego interfejsu, licznym usprawnieniom poprawiającym komfort wyszukiwania informacji oraz szybkiej aktualizacji stanu prawnego całej bazy wzmocnił  swoją pozycję na rynku, zwłaszcza w obszarze internetu.

Nowością  w ofercie LexisNexis jest nowy serwis online www.spgexpress.pl, który umożliwia szybki dostęp do informacji gospodarczych na temat podmiotów zarejestrowanych w KRS. Serwis ten jest wyrazem kontynuacji rozwoju oferty LexisNexis dla rynku biznesowego.

LexisNexis poszerzyło także ofertę o szkolenia komercyjne o tematyce prawniczej zarówno dla rynku biznesowego, jak i prawniczego oraz administracji publicznej.

W ciągu całego roku LexisNexis Polska wydało 192 tytuły książek z czego aż 80 stanowiły nowości wydawnicze. Liczba sprzedanych egzemplarzy książek zbliżyła się do 300 tys.

 
Najlepiej sprzedającymi się tytułami w 2009 roku były:
  • Informator Prawniczy 2010
  • znane i cenione na rynku Wielkie Komentarze LexisNexis do głównych ustaw cywilistycznych i gospodarczych

W zakresie oferty podręczników akademickich LexisNexis udoskonaliło wewnętrzne layouty książek, idąc w kierunku przejrzystości i praktyczności struktury, jak również opublikowało unikatową na rynku serię publikacji Teksty ustaw ze schematami, które wizualizują schematycznie instytucje prawne i procesy.

Jedną  z ważnych inicjatyw w LexisNexis Polska jest Program Customer Experiance, który rozpoczął się właśnie w 2009 roku i będzie kontynuowany w roku bieżącym. Jego celem jest wzmacnianie pozytywnych doświadczeń klientów z LexisNexis oraz budowania zaufania do organizacji i jej produktów. Poprzez rozmowy z klientami i zaangażowanie całego zespołu, LexisNexis dąży do pełnego zrozumienia oczekiwań klientów oraz podwyższania wewnętrznych standardów działań.

W 2010 roku LexisNexis zamierza kontynuować rozwijanie oferty dla rynku prawniczego, biznesowego, akademickiego i administracji publicznej, zarówno w sferze nowych mediów elektronicznych, jak i tradycyjnych publikacji, wykorzystując przy tym dotychczasowe i nowe kanały sprzedaży i komunikacji z Klientami. W tym celu będzie wykorzystywało know how korporacji LexisNexis Global, jak również innowacje zespołu polskiego. 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.