Grupa PWN w 2007 roku

Grupa PWN w 2007 roku
W skład Grupy PWN wchodzą:
 
Wydawnictwo Naukowe PWN jest największym w Polsce wydawcą publikacji popularyzujących dorobek nauki polskiej i światowej. Wiodącymi publikacjami są encyklopedie uniwersalne i  słowniki języka polskiego. Wydawnictwo publikuje też książki naukowe i podręczniki akademickie ze wszystkich niemal dziedzin wiedzy. Wydawnictwo działa na rynku książki od ponad 56 lat. W 1997 uzyskało status spółki akcyjnej. Główne spółki zależne wchodzące w skład Grupy Wydawniczej PWN to: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (pełni funkcję spółki holdingowej), Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pwn.pl, Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT, Wydawnictwo Mikom, Poleng oraz Yurincom Inter (Ukraina). W 2006 i 2007 roku Grupa PWN kupiła udziały w dwóch spółkach: Carta Blanca i SuperMemo World sp. z o.o. W 2007 roku nastąpiła kolejna faza umarzania akcji udziałowców mniejszościowych, co w efekcie zwiększyło procent posiadanych akcji przez akcjonariusza większościowego – LCHG – do 94,26%.
 
Wydawnictwo Szkolne PWN zadebiutowało na rynku książki szkolnej w styczniu 1997 roku po wyodrębnieniu ze struktury Wydawnictwa Naukowego PWN. Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych dla wszystkich poziomów nauczania, w tym podręczników do języków obcych, multimediów oraz słowników szkolnych. Oferta wydawnicza obejmuje przede wszystkim podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, poradniki dla nauczycieli oraz wszelkie publikacje okołopodręcznikowe dla wszystkich typów szkół.
 
Wydawnictwo Yurincom Inter powstało w 1997 roku po zakupie przez
PWN części udziałów w wydawnictwie Yurincom Prawo i Informacja. Jest
wiodącym ukraińskim wydawnictwem prawniczym, które publikuje książki i
czasopisma o charakterze edukacyjnym, naukowym oraz przeznaczone dla
profesjonalistów.
 
W 1998 roku PWN został właścicielem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, największego polskiego wydawcy literatury medycznej. Wydawnictwo wydaje książki dla całego środowiska medycznego – literaturę zawodową dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i średniego personelu medycznego, podręczniki akademickie i licencjackie oraz monografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, poradniki medyczne oraz materiały dydaktyczne.
 
W 1999 roku PWN kupił firmę Vulcan Media (wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN i spółki Vulcan). Spółka pod nową nazwą – pwn.pl zajmuje się produkcją i sprzedażą multimedialnych publikacji WN PWN. Obecnie o ofercie firmy pwn.pl znajduje się kilkadziesiąt publikacji: encyklopedii, słowników, atlasów, programów tłumaczących i kursów językowych. 
 
Od maja 2005 roku w strukturach PWN swoją działalność prowadzi Wydawnictwo MIKOM. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach informatycznych. W ofercie wydawnictwa znajdują się podstawowe książki z dziedziny informatyki, podręczniki akademickie i pomoce dydaktyczne, a także specjalistyczna literatura dla profesjonalistów. 
 
Carta Blanca to dynamicznie rozwijające się wydawnictwo, publikujące przede wszystkim atlasy, mapy, przewodniki turystyczne i albumy. Firma powstała w 2000 r., w październiku 2006 r. weszła w skład Grupy PWN. W ofercie wydawnictwa wyróżnia się seria „nawigatorów turystycznych” – publikacji stanowiących połączenie przewodnika i atlasu samochodowego. Firma świadczy również usługi z zakresu szeroko pojętej kartografii oraz edytorstwa. 
 
W 2007 roku spółki wydawnicze Grupy PWN zanotowały 9,7% wzrost przychodów ze sprzedaży książek, które wyniosły 136,19 mln zł. Spółka wypracowała 11,6 mln zł. zysku netto. Kapitały własne wynoszą 115,21 mln zł.
 
 
 
W roku ubiegłym Grupa PWN wydała 1 434 tytuły, w tym 496 nowości. Łącznie sprzedano 8,8 mln egz. książek.

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.