Sprawdź swój polski. Testy poziomujące z języka polskiego dla obcokrajowców z objaśnieniami. Poziom A1–C2

Przegląd

W zestawie: zbiór zadań testowych, karta odpowiedzi i komplet arkuszy kontrolnych, a także indywidualny kod dostępu do testów interaktywnych na platformie Dzwonek.pl

 

Zbiór 10 rozbudowanych testów z objaśnieniami, których podstawowym celem jest szybkie i proste określenie stopnia zaawansowania znajomości języka polskiego. Materiał leksykalno-gramatyczny został opracowany w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Podstawę książki stanowi baza 600 pytań testowych z 60 zagadnień (pytania są oparte na technice wielokrotnego wyboru). Z bazy pytań testowych zestawiono 10 przykładowych testów zawierających 60 pytań („Test nr 1” zawiera z każdego zagadnienia pytanie nr 1, „Test nr 2” pytanie nr 2 itd.). Po każdym teście zamieszczono klucz oraz obszerne komentarze wyjaśniające, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna, a pozostałe błędne.

Publikacja „Sprawdź swój polski” może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców, jak i przez osoby uczące się samodzielnie. Większość zadań została gruntownie sprawdzona w praktyce dydaktycznej ze studentami zagranicznymi. Wyniki testów odnoszą się do systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego (klasyfikacja od A1 do C2).

Do każdej książki zostały dołączone karta odpowiedzi i komplet arkuszy kontrolnych, a także indywidualny kod dostępu do wersji interaktywnej zbioru na platformie Dzwonek.pl. Forma interaktywna testów pozwala organizować zajęcia dla grup/klas i całych szkół, stanowi także wygodne rozwiązanie dla osób uczących się indywidualnie. Zawiera m.in. narzędzia do weryfikacji poprawności odpowiedzi, statystyki podsumowujące postępy w nauce oraz narzędzia do edytowania i dodawania notatek.

O autorze:
Bogusław Kubiak – autor kilkudziesięciu publikacji na temat metodyki nauczania języków obcych, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ze specjalnością glottodydaktyka, polonista, anglista i germanista. Ukończył liczne kursy językowo-metodyczne, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Francji, Danii i Chinach. Pracuje jako adiunkt dydaktyczny w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej, gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego dla studentów z krajów Europy Wschodniej, Indii oraz z programu Erasmus, a także lektoraty języka angielskiego i niemieckiego. Uczył również języka polskiego na Politechnice Pekińskiej i w szkołach polonijnych w Republice Czeskiej.

Publikacja „Sprawdź swój polski” do nabycia na stronie:
https://nowela.pl/sprawdz-swoj-polski-testy
ISBN: 978-83-67029-53-7

Kategorie: Edukacja
Tagi: Nowela