Agora opublikowała wyniki za IV kwartał 2022 r.

Agora opublikowała wyniki za IV kwartał 2022 r.

Przegląd

W 4. kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331,0 mln zł i były niższe o niecałe 6% w stosunku do tych sprzed roku. Zwiększyły się wpływy Grupy związane z działalnością filmową i gastronomiczną, jednak wzrost w tym zakresie zniwelowały niższe łączne przychody reklamowe, wpływy związane z działalności kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Mimo słabszego 4. kwartału i ogromnej presji kosztowej zakończyliśmy 2022 rok ze wzrostem przychodów i poprawą wyniku na poziomie EBITDA. W kolejnych miesiącach chcemy skoncentrować się na działaniach mających wzmocnić całą Grupę Agora i ugruntować jej pozycję jednej z najsilniejszych firm na polskim rynku medialnym. Sprzyja temu dobre otwarcie bieżącego roku i realizacja długo oczekiwanej inwestycji w Eurozet – największej w historii Agory inwestycji w media. Istotnym czynnikiem do podjęcia kolejnych projektów rozwojowych będzie też decyzja akcjonariuszy spółki w sprawie planowanej reorganizacji grupy kapitałowej – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o prawie 10% r/r i wyniosły 157,8 mln zł. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł ponad 40%.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2022 r. zmniejszyła się o ponad 2% do 38,6 mln zł. Wzrosły wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań – Wyborcza.pl zamknęła 2022 z liczbą aktywnych subskrypcji powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6% w stosunku do końca 2021 r. Dzięki przekroczeniu kolejnego pułapu w tym zakresie Wyborcza jest nie tylko największym graczem na rynku polskiej prasy cyfrowej, ale też należy do ścisłej czołówki wydawców na rynkach Unii Europejskiej.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o ponad 9% do 58,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach – o ponad 1% do 30,8 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,0 mln biletów, czyli o niemal 12% mniej niż w 4. kwartale 2021 r. Na całym kinowym rynku w tym czasie zakupionych zostało 11,9 mln biletów wobec 14,7 mln biletów rok wcześniej, co oznacza spadek o 19%3.

W 4. kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 55,3 mln zł. Strata EBIT stanowiła 30,4 mln zł, strata netto – 30,5 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej – 31,4 mln zł6. Należy jednak pamiętać, że na wyniki te negatywnie wpłynęły opisane wcześniej zdarzenia jednorazowe.

 

więcej https://www.agora.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-4-kwartale-2022-r

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora