WSiP zawarł umowę gwarancji

WSiP zawarł umowę gwarancji
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 września 2007 r. zawarł umowę gwarancji na rzecz spółki PLC Poland 6 Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Niniejsza umowa ma na celu zagwarantowanie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy najmu z dnia 05 marca 2007 r. pomieszczeń na terenie posesji pod nazwą Panattoni Park Błonie, zawartej pomiędzy spółkę zależną Emitenta Alfa Logis Sp. z o.o. z siedzibą w Kopytów 44 B, 05-870 Błonie, a PLC Poland 6 Sp. z o.o.
Umowa została uznana za istotną ze względu na wartość poręczenia przewyższającą 10% kapitałów własnych emitenta.
Wspomniana powyżej umowa najmu zawarta przez Alfa Logis jest jednym z elementów realizacji polityki centralizacji dystrybucji i logistyki w Grupie Kapitałowej WSiP S.A. i w konsekwencji ma służyć maksymalizacji zysku poprzez kontynuację wdrażania polityki znacznego ograniczania kosztów w Spółkach Grupy WSiP.
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.