"Dzięki dotacjom można sięgnąć po rozwiązania z wyższej półki, bardziej innowacyjne i o wyższym potencjale"

"Dzięki dotacjom można sięgnąć po rozwiązania z wyższej półki, bardziej innowacyjne i o wyższym potencjale"
Specjalnie dla Wirtualnego Wydawcy
wywiad Euro-focus z ekspertem
Konradem Kozioł , specjalistą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
instytucji wdrażającej programy unijne dla przedsiębiorców.

Euro-focus: Dlaczego przedsiębiorcy powinni starać się o fundusze?

K.K. Wydaje mi się, że to pytanie powoli traci swój sens. Przedsiębiorcy korzystają już od lat ze środków pomocowych UE, począwszy od programów przedakcesyjnych po środki z funduszy strukturalnych. Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy to przedsiębiorców trzeba było namawiać i przekonywać do napisania wniosku o dofinansowanie czy w ogóle zainteresowanie się dotacjami. W tej chwili wielu przedsiębiorców traktuje dofinansowanie już niemal jako stały element prowadzonej działalności gospodarczej. Ich wnioski pojawiają się nie tylko w kolejnych programach, ale często w kolejnych terminach rund aplikacyjnych tych samych programów. Myślę, że to właśnie oni byliby najbardziej kompetentni w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie. Mali i średni przedsiębiorcy realizujący wielomilionowe inwestycje, które dofinansowywane są w kilkudziesięciu procentach z pieniędzy unijnych, niejednokrotnie piszą we wnioskach, że realizacja tego typu strategii rozwojowej przedsiębiorstwa możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki dotacjom, bez których nie byliby w stanie podjąć się takich wyzwań inwestycyjnych. Dzięki dotacjom, nie tylko wysokie koszty prowadzenia działalności mogą być niejako zrekompensowane, przede wszystkim można sięgnąć po rozwiązania z wyższej półki, bardziej innowacyjne i o wyższym potencjale. Przedsiębiorcy niejednokrotnie zaznaczają, że gdyby nie możliwość uzyskania dofinansowania zmuszeni byliby do zakupu urządzeń tańszych, o gorszych parametrach lub nie tak nowoczesnych.
   
Euro-focus: Jaka była efektywność wykorzystania funduszy przez przedsiębiorców w latach 2004-2006?

K.K. Polskie przedsiębiorstwa w ramach wszystkich programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych złożyły prawie dwukrotnie więcej wniosków o dotacje niż wynosiła alokacja funduszy, czyli środki przyznane Polsce na lata 2004-06 ( łącznie na kwotę 65 mld. zł.). W skali kraju podpisano umowy na kwotę ok. 27 mld zł, co stanowi 80,7 % alokacji funduszy. Faktycznie Polska otrzymała już ok. 6,7 mld zł pomocy unijnej, tj. około 20% przyznanych  środków. W przypadku programów inwestycyjnych, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanie znacznie przekroczyło możliwości budżetowe tychże. W przypadku np. Działania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego, w którym ocena złożonych projektów zakończyła się kilka tygodni temu, budżet działania wynosi 680 mln złotych, zaś wstępnie szacuje się, że aby wnioski wszystkich przedsiębiorców mogły otrzymać dofinansowanie, budżet powinien być co najmniej 5-6 razy większy. Nie ma zatem obaw, że środki przeznaczone dla przedsiębiorców w tych działaniach wrócą do budżetu UE.

Euro-focus: Na jakie cele najczęściej przedsiębiorcy przeznaczali środki unijne?

K.K. W ramach działań inwestycyjnych, o których była mowa wcześniej, przedsiębiorcy inwestują głównie w środki trwałe, np. w nowoczesny sprzęt produkcyjny (różnego rodzaju linie produkcyjne) mający na celu rozpoczęcie nowej produkcji, rzadziej zaś pojawiają się inwestycje stanowiące uzupełnienie posiadanego parku maszynowego czy drobnych bieżących potrzeb przedsiębiorstwa bądź też inwestycje w wartości niematerialne i prawne, jak np. systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Euro-focus: Dlaczego nie wszyscy starający się o dotację uzyskiwali wsparcie?

K.K. Wnioskodawcy nauczyli się już wypełniać dokumentację aplikacyjną, chociaż w większości przypadków robią to za nich firmy doradcze. Jednakże nadal pojawiają się różnego rodzaju uchybienia formalne, powodujące odrzucenie wniosku na pierwszym etapie oceny. Nadal zdarzają się projekty, w których np. wydatki kwalifikowane nie są rzetelnie opisane i uzasadnione czy też takie, dla których wnioskodawcy nie zapewnili finansowania. Na etapie oceny merytorycznej z kolei częstym powodem niskiej punktacji powodującej negatywną ocenę jest niska innowacyjność. Katalog powodów, dla których przedsiębiorcy nie uzyskali wsparcia jest zbyt duży, żeby zamknąć go w kilku słowach.

Euro-focus: Czy wśród beneficjentów zdarzały się podmioty rynku książki w Polsce (wydawnictwa, hurtownie, księgarnie)?

K.K. Relatywnie duża liczba wniosków dotyczyła zakupu sprzętu poligraficznego dla drukarni. Zazwyczaj są to nowoczesne, dostępne na rynku od maksymalnie kilku lat urządzenia służące do różnego rodzaju druku.

Euro-focus: Czy nowy okres programowania 2007-2013 oznacza większe możliwości dla przedsiębiorców? Jaka będzie wartość pomocy dla przedsiębiorców?  

K.K. Na temat szczegółów nowego okresu programowania jest jeszcze trochę za wcześnie. Wydaje się jednak, że programy w nowym okresie będą lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, chociażby z uwagi na fakt, że poszczególne województwa same podejmowały decyzję o zawartości swoich programów regionalnych mających służyć głównie realizacji strategii ich rozwoju. Na poziomie krajowym z kolei będzie miejsce na projekty o znacznie wyższym potencjale innowacyjności ale też i wyższych barierach finansowych. Tym niemniej oczywiście główny nacisk w obu przypadkach będzie położony na innowacyjność.

Euro-focus: Czy każdy przedsiębiorca będzie mógł starać się o dotacje?

K.K. Oczywiście każdy, kto spełni określone w dokumentach programowych wymagania. Te będą wkrótce udostępnione na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych programów w nowym okresie.

Euro-focus: Od kiedy będzie można się starać o środki unijne w ramach nowego okresu programowania ? Jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać ten czas?

K.K. Przewiduje się, że w przypadku niektórych przynajmniej programów, możliwe będzie uruchomienie ich w drugiej połowie 2007 r. Przez ten czas oczywiście można w sposób sensowny przygotować się do inwestycji. Niestety obecne doświadczenia wskazują, że duża liczba projektów składana jest w ostatniej chwili, stąd są one niedopracowane często w ogóle nieprzemyślane. Warto zatem już teraz nakreślać strategię rozwoju przedsiębiorstwa, warto myśleć w kategoriach długoterminowego rozwoju, który uwzględnia również współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Konrad Kozioł, specjalista, PARP.

 
UWAGA!
Odbywa się nabór na szkolenie „Fundusze unijne dla przedsiębiorców rynku książki w Polsce. Bezzwrotne dotacje 2007-2013.”
Patronem medialnym projektu szkoleniowego jest Wirtualny Wydawca. Zapraszamy wszystkie podmioty działające na rynku książki. Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz niezbędne pliki do pobrania pod poniższymi linkami:
Informacje pod adresem e-mail: biuro@euro-focus.pl lub nr telefonu 0 501 73 06 31.
Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.