Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

pragnie poinformować, że w nowym roku akademickim swą kolejną edycję rozpoczną

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Studium działa od 1998 r. Jego kierownikiem jest
dr Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera.

Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2011 r. do lipca 2012 r. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (początek: piątki, godz. 16.30, zakończenie: niedz. ok. 13.30), 5-6 razy w semestrze, w sumie przewidziano ok. 200 godz. zajęć w ciągu roku.

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją, udziałem w targach, dystrybucją.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby podnieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w czerwcu, wrześniu i ew. październiku – do wyczerpania limitu miejsc.

Czesne – ok. 3500 zł za cały rok akademicki (istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach).

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej. 
Zajęcia prowadzą m.in.:
Paweł Esse (dyrektor gen. CH Beck) – zarządzanie wydawnictwem
Jacek Włodarczyk (BMR) – marketing wydawniczy
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka, autor kilku podręczników dotyczących tej problematyki) – prawo autorskie
Barbara Miecznicka (wydawca w „Świecie Książki”, PEN Club)- zarządzanie redakcją
dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, Notes Wydawniczy) – public relations na rynku książki

red. Andrzej Palacz (właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl) – poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, b. szef PWN, Doradztwo Wydawnicze GAB) – panorama polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) – książka na świecie
Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, firma Polska Książka) – problemy księgarstwa polskiego
Paweł Filar (Platon) – problemy hurtu
dr Piotr Marciszuk (prezes Polskiej Izby Książki, Wyd. Stentor)
– problemy wydawców edukacyjnych
Krzysztof Gutowski – relacje wydawca – księgarz (jak współpracować?)
red. Piotr Dobrołęcki (wiceprezes Polskiej Izby Książki, red. naczelny „Magazynu Literackiego”) – targi książki w Polsce, media branżowe
prof. Jadwiga Kołodziejska (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa) – biblioteka publiczna jako partner w interesach
Beata Stasińska (Wydawnictwo W.A.B.) – targi książki na świecie, budowanie listy wydawniczej, sprzedaż praw
Małgorzata Dziedzic (Wyd. Dr Raabe) – publikacje wymiennokartkowe
dr Katarzyna Wolff (Instytut Książki i Czytelnictwa BN) – czytelnictwo i zakupy książek
Elżbieta Kalinowska (Instytut Książki) – pomoc Instytutu Książki dla wydawców
Iwonna Stefańska (CH Beck) – problemy produkcji
red. Hanna Maria Giza (PR II) – współpraca dziennikarza z wydawcami
red. Maciej Foks (Internetowy Dwutygodnik Wydawniczy)– książka w Internecie, e- i audio – książki
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – początki transformacji polskiego rynku książki

Informacje i zgłoszenia:

Agnieszka Chamera
Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów

Bibliologicznych, Warszawa, Nowy Świat 69, III p., pok. 139
dyżury w czerwcu w czwartki godz. 15-16.00 i piątki 15.30-16.30, 
tel. 55 22 239, e-mail: achamera@uw.edu.pl

Marek Tobera
dyżury w czerwcu we wtorki godz. 13.15-14.15;
tel. 22 55 22 256, e-mail: marektob@wp.pl

 

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.