Dom Książki S.A. sprzedaje nieruchomość

Dom Książki S.A. sprzedaje nieruchomość
Dom Książki S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. spółka zależna Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 11.05.2006 r. zawarła z Neil’em R. Balfour’em umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jasnej 26 w Warszawie wraz z prawem własności budynków. Umowa została zawarta na warunkach określonych w ofercie złożonej przez Neil’a R. Balfour’a w ramach konkursu ofert, tj. za cenę 15.200.000 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych), z terminem zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 16.06.2006 r. 
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.