Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne – podsumowanie roku 2004

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne – podsumowanie roku 2004
W roku 2004 przychody Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ze sprzedaży książek były o 2,4% niższe w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 9,38 mln zł. Firma osiągnęła zysk netto w wysokości 1,14 mln zł.
 
 
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego wydało w 2004 roku 89 tytułów, z czego 54 to były nowości. Łączny nakład wyniósł 143 tys. egzemplarzy.
 
W I półroczu 2005 roku ukazały się m.in. nastęujące tytuły wydawnictwa:
 • B. Kożusznik – Wpływ społeczny w organizacji (czerwiec)
 • S. Oliver – Strategia PR (czerwiec)
 • K. Pasternak – Zarys zarządzania produkcją
 • J. Iwin-Garzyńska – Kapitał amortyzacyjny
 • J. Rymarczyk i in. – Handel zagraniczny (wyd. IV zm.)
 • C.H. Prahalad – Przyszłość konkurencji (czerwiec)
 • J. Kotyński i in. – Globalizacja i integracja europejska
 • Ch. Evans – Zarządzanie wiedzą (czerwiec)
 • K. Kłosiński, A. Masłowski – Globalizacja sektora usług
 • A. Dąbrowska, M. Janoś-Krosło, J. Ozimek – Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
 • Ph. Kotler – Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu
 • Bankowość detaliczna
 • Geografia gospodarcza świata (czerwiec)
 • T. Rynarzewski – Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
 • Inżynieria systemów informatycznych – pr. zbiorowa
 • Rachunkowość zarządcza. Zadania
 • Kuchnia polska
 • Produkt turystyczny
 • R. Krupski i in. – Przedsiębiorstwo w turbulentnym otoczeniu (czerwiec)
 • M. Moszkowicz – Zarządzanie strategiczne (czerwiec)
 • J. Trout – Trout o strategii (czerwiec)
Do najlepiej sprzedających się książek w I półroczu należały:
 • Kuchnia polska
 • Ph. Kotler – Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu
 • Rachunkowość zarządcza. Zadania
 • W. Gabrusewicz – Podstawy analizy finansowej
 • Bankowość elektroniczna
 • Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe
 • Lojalność klientów – seria „Marketing bez tajemnic”
 • Produkt turystyczny
W II półroczu ukażą się m.in:
 • T. Domański – Strategie rozwoju handlu
 • J. Starr – Coaching
 • M. Sznajder, L. Przezbórska – Agroturystyka
 • B. Kożusznik – Kierowanie zespołem pracowniczym
 • S. Sudoł – Przedsiębiorstwo
 • Z. Dobosiewicz – Bankowość
 • Podstawy geografii ekonomicznej
 • Podstawy rachunkowości
 • Ł. Sułkowski – Epistemologia w naukach o zarządzaniu
 • M. Osińska – Ekonometria finansowa
 • E. Oziewicz – Przemiany we współczesnej gospodarce światowej
 • M. Gorynia i inni – Strategie firm polskich
 • M. Iwanicz-Drozdowska – Zarządzanie finansowe bankiem
 • J. Bański – Geografia polskiej wsi
 • A. Nowicki i in. – System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie
 • M. Drzazga – Systemy promocji przedsiębiorstw
 
Kategorie: Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.