Publikacja prospektu emisyjnego PPWK

Publikacja prospektu emisyjnego PPWK
16 marca 2005 r. Zarząd PPWK S.A. opublikował prospekt emisyjny Akcji serii E.
Skrót prospektu został opublikowany w Gazecie Giełdy Parkiet. Prospekt opublikowany
został w związku z publiczną emisją od 787 573 do 1 575 147 akcji zwykłych na
okaziciela serii E PPWK S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł.
 
Cena emisyjna akcji serii E zostanie określona uchwałą Rady Nadzorczej PPWK S.A.,
która zbierze się dzisiaj 17 marca 2004 r. Uchwała zostanie podjęta po zakończeniu
notowań akcji PPWK S.A..
 

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.