Edycja św. Pawła – podsumowanie roku 2004

Edycja św. Pawła – podsumowanie roku 2004
Najlepiej sprzedającymi się tytułami Edycji św. Pawła w 2004 r. były: 
„By rodzina była Bogiem silna” W. Półtawskiej 44.200

„Wybierz życie” E. Kowalewskiej 23.400

„Bobry Bóg mówi do nas” 8.100

„Dobrego dnia z O. Pio” 7.000

„Świadek prawdy” M. Kindziuk 4.000

„I boję się snów” W. Półtawskiej  3.200

Jak wynika ze wstępnych obliczeń, przychody ze sprzedaży książek w 2004 r. były
o 1,1% niższe niż w roku 2003 i wyniosły 7,94 mln zł.

 
W roku ubiegłym wydawnictwo opublikowało 261 tytułów w tym 133 nowości, przy
średnim nakładzie 4200 egz. Łączny nakład wyniósł ok. 1,89 mln egz.

Plany Edycji św. Pawła na 2005 rok:
br. Zbigniew Gawron SSP – dyrektor wydawniczy:
„A. Najważniejsze: we wrześniu planowane jest wydanie nowego przekładu Pisma
Świętego (Nowy Testament i Psalmy), pierwszego tego typu przedsięwzięcia od chwili
ukazania się Biblii Tysiąclecia; nowy przekład jest przygotowywany od niemal dziesięciu
lat, a pracowało nad nim większość najbardziej znanych i cenionych polskich biblistów;
cechą charakterystyczną będzie nowy sposób opracowania: w odróżnieniu od dotychczasowych
wydań dostępnych w j. polskim, oprócz tekstu poszczególnych ksiąg nowy przekład
zawierał będzie komentarz do poszczególnych perykop, przypisy oraz odnośniki do
miejsc paralelnych, co znacznie powinno ułatwić korzystanie z tekstu, a także
jego pełne zrozumienie i praktyczne zastosowanie w codzienności.
B. W marcu ukaże się album „Góra Atos. Brama do nieba”, zawierający niepublikowane
dotąd zdjęcia z miejsc, do których nikt z pielgrzymów nie ma dostępu; autor ilustracji
i tekstu otrzymał specjalne pozwolenie, aby przez kilka miesięcy towarzyszyć mnichom
atoskim w ich codziennych modlitwach i pracach; zrodziło się dzięki temu niepowtarzalne,
wyjątkowe dzieło.
C. Pod koniec roku planowane jest wydanie albumu o sytuacji Kościoła katolickiego
w Rosji; autor odbył kilkumiesięczną podróż wzdłuż i wszerz Rosji, spotykając
ludzi i odwiedzając miejsca, które żywo świadczą o roli oraz codzienności rosyjskich
katolików (i nie tylko rosyjskich) oraz ich duszpasterzy; bogaty materiał fotograficzny
oraz świadectwa osób, zebrane w czasie tej podróży, stanowią nieoceniony walor
przyszłego albumu.
D. Nawiązana została bliska współpraca z wydawnictwem Anne Geddes, najsłynniejszej
artystki zajmującej się fotografią, której inspiracją i podmiotem są dzieci (od
kilkudniowych noworodków aż po kilkuletnie maluchy); współpraca ta powinna zaowocować
nowymi seriami książeczek prezentowych.
E. W pierwszym kwartale 2005 roku zostanie zapoczątkowane wydawanie serii nowych
komentarzy biblijnych do każdej księgi Pisma Świętego; jest to pierwsze tego typu
przedsięwzięcie (ponad 30 lat temu w środowisku KUL rozpoczęto publikację kilku
podobnych komentarzy, ale do tej pory nie skończono); na początku ukaże się komentarz
(łącznie z przekładem z oryginału) do Ewangelii wg św. Mateusza; w przygotowaniu
tych komentarzy bierze udział szereg najznamienitszych polskich biblistów, dzięki
czemu będzie to bezcenny wkład w rozwój polskiej biblistyki, a także nieoceniona
pomoc w animację modlitewną grup ewangelizacyjnych, parafialnych i innych osób,
które pragną pogłębić znajomość Biblii.”
Kategorie: Religia, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.