Przejęcie księgarń przez Dom Książki

Przejęcie księgarń przez Dom Książki
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż z dniem 15 lutego 2005 r. do Domu Książki S.A. – spółki zależnej od WSiP S.A. – zostały przekazane trzy księgarnie, prowadzone
do tej pory przez Wydawnictwa.
 
Dotyczy to Księgarni Nike (zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Zgoda 12), Księgarni Szkolnej (zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Jasnej 26) oraz Księgarni Edukacyjnej (zlokalizowanej w Poznaniu, przy ul. Gwarnej 5).
 
Powyższa decyzja została podjęta w ramach wdrażanych i planowanych działań, mających
doprowadzić do uproszczenia i uporządkowania struktury funkcjonowania, obniżenia
kosztów oraz osiągnięcia przez Dom Książki S.A. maksymalnego efektu skali z podstawowej
działalności, jaką jest prowadzenie sieci księgarskiej.
 
Sieć ta liczy już 31 placówek.

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.