Sprzedaż wierzytelności Banku BPH

Sprzedaż wierzytelności Banku BPH

Bank BPH wystawił na sprzedaż wierzytelności hurtowni MarKa o wartości ponad
7 mln zł, poinformował nas Pan Jan Cichocki z BPH. Na wierzytelności spółki składa
się kapitał w wysokości 6.196.679,99 zł, odsetki 920.189.41 zł oraz koszty w wysokości
10.012,00 zł. Prawne zabezpieczenia to: umowa hipoteczna na nieruchomości w Katowicach,
Falkowej, Krakowie, 3 hipoteki na nieruchomości w Tarnowie, a także 4 zastawy
rejestrowe na książkach i poręczenia wekslowe. Termin składania pisemnych zgłoszeń
z zamiarem nabycia całości lub części wierzytelności upłynął 8 grudnia. Przypominamy,
że spółki Akrybia i Wiktor odkupiły część aktywów MarKi, m.in. udziały w Domu
Książki w Krakowie. Czy inwestor będzie związany z branżą wydawniczą? O tym powinniśmy
się przekonać w najbliższym czasie.  

Kategorie: Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.