KOMUNIKAT PIK

KOMUNIKAT PIK

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Wydawców Akademickich dnia 7.11.2003

Przewodnicząca Sekcji – pani Aniela Topulos powitała zebranych i podziękowała im za przybycie.

Następnie głos zabrał Piotr Dobrołęcki. Poinformował zebranych, o pełnieniu przez niego funkcji rzecznika prasowego organizacji praw zbiorowego zarządzania – “Polska Książka”, przekazał zebranym informacje na temat dotychczasowych działań “Polskiej Książki” – Zarząd tej organizacji podjął decyzję, iż wszystkie pieniądze, które wpłyną w tym roku do “Polskiej Książki” z tytułu kserowania książek od producentów urządzeń kserograficznych (szacuje się, że będzie to kwota około 1 mln. zł), zostaną przekazane wydawcom książek i prasy z zatrzymaniem kwot na repartycję i inkaso (realizacja nastąpi na początku przyszłego roku). Najniższa kwota wypłacana wydawcom będzie wynosiła 100 Euro, sumy poniżej tej kwoty pozostaną do wypłaty na przyszły na rok, a tymczasowo zostaną przeznaczone na działalność bieżącą. Do tej pory, pieniądze “Polskiej Książce” przekazało Stowarzyszenie Importerów Sprzętu Kopiującego, zrzeszającego 16 podmiotów.

Ilość punktów kserograficznych nie jest na razie znana, a system pobierania od nich opłat będzie dopiero stworzony (szacuje się, że powinno to być około 40 mln. zł)., na razie nie ma jednak opracowanego systemu windykacji.

Następnie głos zabrała Aniela Topulos – Przewodnicząca Sekcji.

Omówiła krótko problemy, jakie mają wydawcy książek naukowych i podręczników w związku z nagminnym kopiowaniem książek przez studentów. Wydawcy tracą na tym procederze ogromne sumy pieniędzy.

Wyjściem z sytuacji może być druk cyfrowy. Gdyby wykorzystać jego możliwości, można byłoby dostarczyć studentowi wybrane rozdziały książki (książek) na żądanie, a cena tej usługi byłaby porównywalna z ceną kserowania.

W tym miejscu głos zabrał przedstawiciel drukarni “Sowa” – stosującej druk cyfrowy:

istnieje możliwość drukowania “na żądanie” dla studenta wybranych książek lub tylko ich niektórych rozdziałów w okładkach byłyby czarno – białych, klejonych; cena za druk jednej strony formatu A5 wynosiłaby 2,9 gr.

drukarnia wykonuje usługę na serwerze chronionym, na zamówienie faxem lub mailem i książka jest dostarczana odbiorcy na drugi dzień

jeśli studenci otrzymają katalogi i będą mogli z nich wybrać pozycję do druku – drukarnia może dla nich taką usługę wprowadzić

istnieje możliwość drukowania tylko część książki – pod warunkiem uzyskania zgody autora

istnieje możliwość niewielkich dodruków wyczerpanych nakładów – przy czym na życzenie wydawcy drukarnia może się dokładnie rozliczyć z każdej wydrukowanej kopii, ponieważ w maszynach są założone liczniki

można założyć np. stronę internetową np. www.taniejxero.pl – umieszczając na niej informację o pozycjach, które mogą być wydrukowane i o tym gdzie można je zamówić

na uczelniach powinna być wszędzie dostępna informacja na temat tej strony

wydawca ma na bieżąco wgląd w zamówienia – monitoruje drukarnię i wystawia jej faktury za ilość wydrukowanych kopii

 

Sławomir Górzyński – Wydawnictwo DIG, zwrócił uwagę na problem prawa autorskiego. Aby sprzedawać publikacje “po kawałku”, trzeba je podzielić na rozdziały/artykuły itp…Każda z tych części musi być oddzielną publikacją – ale wtedy powstaje problem egzemplarza okazowego – czy jest to wtedy nowa książka ? – jeśli wydawca chce ją sprzedać to musi mieć 18 egzemplarzy okazowych – wtedy może ją sprzedać bez VAT, inaczej musi zapłacić 22% VAT.

Następnie wywiązała się długa dyskusja na temat kserowania podręczników przez studentów.

Danuta Trzpil – Wydawnictwo Lexis- Nexis, opowiedziała o przypadku zaskarżenia właściciela punktu kserograficznego, który kserował ogromne ilości podręczników dla studentów wydziału prawa, w tym wiele wydanych przez Lexis-Nexis. Sprawa będzie miała finał w sądzie.

Piotr Dobrołęcki powiedział o zmniejszaniu od dwóch latach dotacji MENiS na wydawanie książek naukowych, w przyszłym roku będą one jeszcze niższe niż w tym. W związku z tym, uważa, że Sekcja powinna zgłosić oficjalny protest do MENiS poparty przez Radę PIK.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.