Ruszyła XIV edycja Programu Patriotyzm Jutra

Ruszyła XIV edycja Programu Patriotyzm Jutra

Przegląd

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” – edycja 2022, który ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się w nowym systemie WITKAC: www.witkac.pl

Wnioski należy składać do 14 marca 2022 roku do godziny 15:00.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

 

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 000 projektów z całej Polski.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Kategorie: Instytucje