Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 10/2003 z dnia 7 marca 2003

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 10/2003 z dnia 7 marca 2003

Do członków Polskiej Izby Książki

Nowy Statut Polskiej Izby Książki

Szanowni Państwo,

zgodnie z niżej przytoczoną Uchwałą Rady Polskiej Izby Książki z dnia 4 marca 2003r, przekazujemy Państwu w załącznikach następujące materiały:

1. Projekt nowego Statutu PIK wraz z naniesionymi i wyróżnionymi w tekście wariantowymi zmianami wprowadzonymi przez prawników Wydawnictwa LexisNexis oraz Polskich Wydawnictw Profesjonalnych;

2. Uwagi mec. Krzysztofa Raniowskiego do projektu nowego Statutu;

3. Uwagi zgłoszone przez Pana Krzysztofa Kaletę – przewodniczącego Sekcji Importerów-Eksporterów PIK.

Dla przypomnienia załączamy także dokument KIERUNKI ZMIAN W STATUCIE PIK i przypominamy, że Walne Zgromadzenie PIK z dnia 13 grudnia 2002r. zdecydowało uchwałą o przyjęciu zmian głębokich w obecnie obowiązującym Statucie.

UCHWAŁA nr 1 RADY Polskiej Izby Książki z dnia 4 marca 2003

Rada zobowiązuje biuro PIK do rozesłania projektowanych zmian w statucie z uwagami przekazanymi przez konsultowanych prawników. Praca została wykonana zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia z dnia 13.12.2002. Ponieważ kwestia zmian w statucie budzi kontrowersje, zatem, zdaniem Rady, wymaga wnikliwych konsultacji i dyskusji w środowisku. Rada stoi na stanowisku, że dalsze prace nad statutem powinny być kontynuowane przez nowo powołane władze Izby.

Informacje:

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: (022) 875 94 96 e – mail: biuro@pik.org.pl

Piotr Dobrołęcki Rzecznik prasowy PIK Tel. 0 602 715 579 e-mail.: dobrolec@warman.com.pl

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.