Komunikat Biura Polskiej Izby Książki

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki

nr 27/2002 z dnia 8 maja 2002

Reaktywowanie regionalnego Oddziału PIK w Krakowie

Z inicjatywy członków Oddziału PIK w Krakowie w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 20 marca br. reaktywowano działalność Oddziału.

Chęć uczestnictwa w pracach Oddziału wyrazili przedstawiciele: Domu Książki Katowice, Krakinformu, Lexis-Nexis, Marki Tarnów, Oficyny Impuls, PWM, Targów w Krakowie, Textu, Universitasu, Wydawnictwa Literackiego, Wydawnictwa Szkolnego PWN, Wydawnictwa WAM, Zakamycza, Zamkoru, Znaku.

Na Zebraniu obecny był Prezes PIK – Andrzej Nowakowski. Zebranie prowadził – Zbigniew Iwański. W Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 18.01.2001 r. jako Sprawozdawczo–Wyborcze poprzedniego Prezydium, po części sprawozdawczej, została przegłosowana przerwa w obradach (na czas nieokreślony). Obecne Walne Zgromadzenie uczestnicy przegłosowali jako kontynuację poprzedniego i potwierdzając przyjęcie sprawozdania z działalności za okres poprzedni, postanowili wybrać nowe władze oraz ustalić program działania.

Przegłosowano, jednogłośnie, wybór Zbigniewa Iwańskiego (Wydawnictwo WAM) na przewodniczącego Prezydium Oddziału, ustalając równocześnie otwarty charakter Prezydium, do którego należeć będą osoby odpowiedzialne za realizację ustalonych w programie działania zadań.

Zatwierdzono, zaproponowany przez przewodniczącego, bardziej “towarzysko-klubowy” charakter przyszłych zebrań ustalając, że spotkania członków Oddziału odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19.00, w co miesiąc innym krakowskim lokalu. W czasie spotkań dyskutowane będą problemy związane z realizacją ustalonego programu działania oraz czynione ustalenia z nim związane. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Oddziału Regionalnego PIK w Krakowie co 6 miesięcy jedno ze spotkań będzie miało charakter regulaminowy (zgodnie z pkt. 13).

Ustalono następujące zakresy zainteresowań i działań:

– Targi Książki w Krakowie Grażyna Grabowska Zbigniew Iwański

– Nagroda im. J. Długosza Grażyna Grabowska Zbigniew Iwański

– Dzień (Święto) Książki Janusz Adamczyk Grażyna Grabowska Roman Kotyrba

– Dzień Księgarza (13/12) Roman Kotyrba

– Wieczory muzyczne Andrzej Kosowski

– Spotkania klubowe Andrzej Kosowski

– Mistrzostwa Polski Wydawców i Księgarzy w Tenisie Zbigniew Iwański

– Mistrzostwa Polski Wydawców i Księgarzy w Narciarstwie Magdalena Boniowska

Ustalono, że lista ma charakter otwarty i będzie poszerzana na wniosek członków.

Zebranie potwierdziło otwarty dla członków PIK charakter Oddziału i zaprosiło wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkania.

 Informacje:

Zbigniew Iwański Przewodniczący Prezydium Oddziału PIK w Krakowie Tel. (0..12) 429 18 88 e-mail: z.iwanski@wydawnictwowam.pl

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@wa.onet.pl

Piotr Dobrołęcki Rzecznik prasowy PIK Tel. 0 602 715 579 E-mail.: dobrolec@warman.com.pl

 

  POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.